Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 17. december 2021 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že anestéziológovia v minulom roku vykonali 263 425 predanestetických vyšetrení pacientov a pri operačných výkonoch aplikovali 287 536 anestézií. Štatistiku dopĺňajú aj údaje o počte výkonov intenzívnej starostlivosti, vrátane umelej pľúcnej ventilácie, ktorá bola aplikovaná u takmer 12 900 pacientov.
 
V zdravotníckych zariadeniach v SR bolo v minulom roku vykonaných 263 425 predanestetických vyšetrení pacientov. Väčšiu časť predanestetických vyšetrení absolvovali ambulantní pacienti (69 %), hospitalizovaní pacienti tvorili menší podiel (31%).
 
Najviac predanestetických vyšetrení bolo nahlásených z Bratislavského (56 932 vyšetrení) a Košického kraja (46 465 vyšetrení), najmenej z Nitrianskeho kraja (19 694 vyšetrení.)
 
V roku 2020 bolo pacientom aplikovaných 287 536 anestézií, z toho bolo 77,3 % celkových anestézií, 16,0 % regionálnych anestézií a 6,7 % kombinovaných anestézií. Z celkového počtu aplikovaných anestézií bolo až 89,8 % (258 074 anestézií) aplikovaných pacientom starším ako 19 rokov.
 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020 G1Pri rozdelení pacientov podľa klasifikácie zdravotného stavu a anestetického rizika ASA (Americká spoločnosť anestéziológov) možno konštatovať, že najviac anestetických zákrokov sa týkalo, podobne ako v minulých rokoch, pacientov ASA 2 s miernym systémovým ochorením (121 874 pacientov) s medziročným poklesom o 18,4 % a zdravých pacientov ASA 1 (91 894 pacientov) s medziročným poklesom o 19,5 %. Najmenej anestézií bolo podaných morbidným pacientom s pravdepodobným úmrtím ASA 5 (1 586 pacientov) s medziročným poklesom o 15,0 %. Najvýraznejší medziročný pokles o 20,0 % bol zaznamenaný pri pacientoch ASA 3 so závažným systémovým ochorením (58 047 pacientov). Medziročný pokles podaných anestézií pravdepodobne súvisí s obmedzením plánovaných operačných výkonov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
 Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020 G2

V roku 2020 bol v rámci výkonov intenzívnej starostlivosti nahlásený najvyšší počet pacientov (13 460) s centrálnym venóznym katéterom (CVK) a aplikovanou gastrickou sondou (10 683 pacientov). Ďalším najčastejším výkonom bola umelá ventilácia pľúc invazívna nad 24 hod., ktorá bola aplikovaná u 8 377 pacientov a umelá ventilácia pľúc invazívna do 24 hod. vykázaná pri 4 517 pacientoch. Nasledovala aplikácia totálnej parenterálnej výživy u 5 477 pacientov.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.