Ročné výkazy za rok 2019


Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.


Č.
Označenie
výkazov
Schválené vzory
formulárov a
metodické
 pokyny
XML dátové
rozhranie *)
(zverejnenie
plánované
10-12/2019)
Verzia XML
(dátum zmeny)
Formuláre v tvare
.xls pre vybrané
štatistické
zisťovania
(v prípade podpory
zverejnenie
 plánované 12/2019)
Kontakt na
metodického
pracovníka

A01
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie
A (MZ SR) 1-01
A01.pdf
bez zmeny

bez .xls
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

A02
Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A (MZ SR) 2-01
A02.pdf
bez zmeny
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A03
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie pneumológie a
ftizeológie
A (MZ SR) 3-01
A03.pdf
zmena_A03.pdf
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A04
Ročný výkaz o činnosti
psychiatrickej ambulancie
A (MZ SR) 4-01
A04.pdf
bez zmeny
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A05
Ročný výkaz o činnosti
všeobecnej ambulancie
pre deti a dorast
A (MZ SR) 5-01
A05.pdf
bez zmeny

bez .xls
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

A06
Ročný výkaz o činnosti
lekárskej genetiky
A (MZ SR) 6-01
A06.pdf
bez zmeny

bez .xls
Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A07
Ročný výkaz o činnosti
gynekologicko-pôrodníckej
ambulancie
A (MZ SR) 7-01
A07.pdf
bez zmeny
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

A08
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie zubného
lekárstva
A (MZ SR) 8-01
A08.pdf
zmena_A08.pdf
Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A09
Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej
ambulancie
A (MZ SR) 9-01
A09.pdf
bez zmeny
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A11
Ročný výkaz o činnosti
telovýchovného lekárstva
A (MZ SR) 11-01
A11.pdf
bez zmeny

bez .xls
Rajmanová Eva
02/5726 98 55

A12
Ročný výkaz o činnosti
chirurgickej ambulancie a
ambulancie plastickej
chirurgie
A (MZ SR) 12-01
A12.pdf
zmena_A12.pdf

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A13
Ročný výkaz o činnosti
nefrologickej ambulancie
A (MZ SR) 13-01
A13.pdf
zmena_A13.pdf
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

A15
Ročný výkaz o činnosti
oftalmologickej ambulancie
A (MZ SR) 15-01
A15.pdf
bez zmeny
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

A17
Ročný výkaz o činnosti
kardiologickej ambulancie
A (MZ SR) 17-01
A17.pdf
bez zmeny
Rajmanová Eva
02/5726 98 55

A18
Ročný výkaz o činnosti
neurologickej ambulancie
A (MZ SR) 18-01
A18.pdf
bez zmeny
Sekerková Andrea
02/5726 98 59

A19
Ročný výkaz o činnosti
záchrannej zdravotnej
služby
A (MZ SR) 19-01
A19.pdf
bez zmeny

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A20
Ročný výkaz o činnosti
agentúry domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti
A (MZ SR) 20-01
A20.pdf
bez zmeny

bez .xls
Rigdová Anna
02/5726 98 54

A22
Ročný výkaz o činnosti
hematologickej a
transfúziologickej
ambulancie
A (MZ SR) 22-01
A22.pdf
zmena_A22.pdf
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

A25
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie fyziatrie,
balneológie a liečebnej
rehabilitácie
A (MZ SR) 25-01
A25.pdf
bez zmeny
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

A27
Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej
imunológie a alergiológie
A (MZ SR) 27-01
A27.pdf
bez zmeny
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C01
Ročný výkaz o činnosti
nukleárnej medicíny
C (MZ SR) 1-01
C01.pdf
bez zmeny

bez .xls
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C02
Ročný výkaz o činnosti
anestéziológie a intenzívnej
medicíny
C (MZ SR) 2-01
C02.pdf
bez zmeny
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

C03
Ročný výkaz o činnosti
radiačnej onkológie
C (MZ SR) 3-01
C03.pdf
zmena_C03.pdf
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

C04
Ročný výkaz o činnosti
klinickej onkológie
C (MZ SR) 4-01
C04.pdf
bez zmeny
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

C05
Ročný výkaz o činnosti
algeziológie
C (MZ SR) 5-01
C05.pdf
bez zmeny

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

E02
Ročný výkaz o ekonomike
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 2-01
E02.pdf
bez .xls
Ing. Činčura Štefan
02/5726 98 97
Mgr. Katarína Melíšiková
02/5726 98 94

J01
Ročný výkaz o jednodňovej
starostlivosti
J (MZ SR) 1-01
J01.pdf
zmena_J01.pdf

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

K01
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
biochémie
K (MZ SR) 1-01
K01.pdf
bez zmeny
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

K02
Ročný výkaz o činnosti
hematológie a
transfúziológie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 2-01
K02.pdf
bez zmeny

bez .xls
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

K04
Ročný výkaz o činnosti
rádiológie
K (MZ SR) 4-01
K04.pdf
bez zmeny
Rajmanová Eva
02/5726 98 55

K05
Ročný výkaz o činnosti
fyziatrie a
rehabilitácie-pracovisko
SVLZ
K (MZ SR) 5-01
K05.pdf
bez zmeny
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

K06
Ročný výkaz o
činnosti výdajne
ortopedicko-protetických
pomôcok
K (MZ SR) 6-01
K06.pdf
bez zmeny

bez .xls
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

K07
Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej
imunológie a alergiológie
K (MZ SR) 7-01
K07.pdf
bez zmeny
Mgr. Baranovičová Soňa
02/5726 98 57

K08
Ročný výkaz o činnosti
patologickej anatómie
K (MZ SR) 8-01
K08.pdf
bez zmeny
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

M01
Ročný výkaz o počte a
štruktúre pracovníkov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 1-01
M01.pdf Ing. Vašová Iveta
02/5726 98 53

M04
Ročný výkaz o počte a
štruktúre štátnych
zamestnancov
v zdravotníctve
M (MZ SR) 4-01
M04.pdf
bez .xls
Ing. Vašová Iveta
02/5726 98 53

P01
Ročný výkaz o posteľovom
fonde zdravotníckeho
zariadenia
P (MZ SR) 1-01
P01.pdf
bez zmeny

bez .xls
Ing. Čechvalová Milada
02/5726 98 50

P02
Ročný výkaz o chirurgických
výkonoch v posteľových
oddeleniach
P (MZ SR) 2-01
P02.pdf
bez zmeny
Ing. Gregorová Mária
02/5726 98 51

P03
Ročný výkaz o prírodných
liečebných kúpeľoch
P (MZ SR) 3-01
P03.pdf
zmena_P03.pdf

bez .xls
Szobolovszká Lýdia
02/5726 98 58

R03
Ročný výkaz o
zdravotníckej technike
R (MZ SR) 3-01
R03.pdf
zmena_R03.pdf

bez .xls
Hradečný Milan
02/5726 98 95

T01
Ročný výkaz o činnosti
stacionára
T (MZ SR) 1-01
T01.pdf
bez zmeny
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

T02
Ročný výkaz o činnosti
stacionára v odbore
nefrológia
T (MZ SR) 2-01
T02.pdf
bez zmeny
Bišťanová Miroslava
02/5726 98 56

U01
Ročný výkaz o cezhraničnej
zdravotnej starostlivosti
U (MZ SR) 1-01
U01.pdf
bez .xls
Bc. Brišiak Jozef
02/5726 98 96
*)   V rámci všetkých XSD schém štatistických zisťovaní, ktoré sú zasielané za jednotlivé kódy PZS, bola upravená maska na dátový prvok KODPZS v zmysle pravidiel prideľovania kódu PZS ÚDZS.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.7.2019