Oznamy

Odborné stretnutie
Odborné stretnutie k integračnému zámeru služieb Pacientskeho sumára sa bude konať v priestoroch NCZI dňa 01.12.2016, od 13:00 do 15:00.
Cieľom stretnutia je predstavenie webových služieb pre prácu s pacientskym sumárom. Stretnutie je určené pre dodávateľov informačných systémov a je verejného charakteru.
V prípade záujmu prosím kontaktujte projektovú kanceláriu, tel. číslo: 02/57 269 503. Počet účastníkov je obmedzený na dvoch zástupcov za dodávateľa a účasť je potrebné nahlásiť do 30. novembra 2016.

Dátum zverejnenia: 25.11.2016