Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. s cenami vyššími ako 1000 Eur

3. štvrťrok

Zoznam zrealizovaných zákaziek za obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013
P. č. Tovar/ Služba/ Práca Názov zákazky Hodnota zákazky
bez DPH
Úspešný uchádzač
1. Služby Sťahovacie práce spojené s premiestnením IT infraštruktúry
2. fáza
9 999,00 Bit-STUDIO, s. r. o.
Priemyselná 6
824 90 Bratislava