Naše choroby nájde lekár na internete

Monika Laciková, Hospodárske noviny, 23.8.2007
 
Klasickým "papierovým" zdravotným kartám pomaly odzvonieva. Do roku 2010 by mali byť chorobopisy pacientov prepísané do elektronickej podoby a umiestnené na internete. Pacient sa tak dostane k svojim údajom kedykoľvek bude chcieť a lekár hneď, ak to bude nevyhnutné - ten sa však dostane iba k tým informáciám, ktoré potrebuje kvôli vyšetreniu či liečbe.
 
Len pre akútnu pomoc
Prvým krokom k elektronickej zdravotnej karte bude vytvorenie Národného registra základných zdravotných údajov. V ňom sa spočiatku objavia len informácie, ktoré budú potrebné pre záchranu života a rýchlu lekársku pomoc. "Pacient, ktorý bude potrebovať, aby mu bola poskytnutá urgentná pomoc kdekoľvek na Slovensku alebo v Európskej únii, bude môcť sprístupniť svoje údaje prostredníctvom elektronickej zdravotnej karty lekárovi, ktorý mu bude poskytovať akútnu pomoc," vysvetľuje námestník riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Ľubomír Vlčák.
 
Diagnóza s otáznikom
Údaje potrebné pre tzv. urgentnú medicínu bude musieť pacient sprístupniť povinne, ostatné bude záležať na vôli pacienta. Ak bude mať lekár pri pacientovi podozrenie na nejakú chorobu, nebude ho musieť o tom informovať. Údaj vloží do registra s otáznikom - ten však nebude prístupný inému zdravotníkovi ani pacientovi. Dôvod? Takáto informácia - najmä v prípade chúlostivých diagnóz ako rakovina - by mohla pacientovi spôsobiť šok alebo ohroziť jeho zdravie. "Aj keď sú to vaše osobné údaje, nemáte šancu sa ich dozvedieť, pokiaľ si lekár stále nie je istý," hovorí riaditeľ odboru informatiky ministerstva zdravotníctva Juraj Karovič.
 
Obavy zo zneužitia
Lekári nový systém vítajú. "Ak sa dorobí technické zabezpečenie zberu údajov, nemáme voči tomu výhrady. Otázka je, či vieme zabezpečiť údaje proti zneužitiu a definovať, čo sa bude zberať na centrálnej úrovni," komentuje šéf Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula. Práve o bezpečnosti registrov pochybujú poisťovne. "Takáto koncentrácia osobných údajov je neopodstatnená a potenciálne zneužiteľná," hovorí prezident Združenia zdravotných poisťovní Igor Dorčák.
Karovič však tvrdí, že systém sa nebude dať zneužiť. "Identifikačné údaje pacienta a jeho zdravotné údaje sú od seba oddelené." Ich vzájomné prepojenie bude možné iba s povolením pacienta. Čo však v prípade, že je pacient v bezvedomí? "Podľa toho, ako je stav urgentný, mení sa spôsob prístupu k údajom. Ak pôjde o neodkladný chirurgický zákrok, ak hrozí nebezpečenstvo kontaminácie krvou pacienta, umožní sa prístup k nevyhnutne potrebným údajom," hovorí Karovič. Podľa neho to môžu byť napríklad údaje o infekčných prenosných ochoreniach ako HIV.
Informatizácia nášho zdravotníctva bude stáť zhruba 5 miliárd korún na štyri roky - peniaze pôjdu zo štátneho rozpočtu, ale prídu aj z fondov EÚ. Kvôli elektronickým zdravotným kartám bude treba novelizovať aj niekoľko zákonov.
 
Ako to bude fungovať
- Lekár zasunie svoju identifikačnú kartu do čítačky pripojenej k počítaču. Napojí sa na tzv. Národné prístupové miesto. Tu sa overí jeho identita, na základe pacientovej identifikačnej karty sa overí aj identita pacienta a otvorí sa jeho zdravotná dokumentácia.
- Ak treba vyšetrenie napr. očného pozadia, nie je dôvod skúmať celú kartu. Otvára sa len tá časť, ktorá je potrebná, ostatné časti zdravotnej dokumentácie preto zostanú ošetrujúcemu lekárovi v tomto prípade nedostupné.