Čipové karty

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny, 14.02.2008
 
Čipová karta v zdravotníctve bude plniť predovšetkým funkciu identifikačného predmetu. Prezradí, či človek, ktorý ju predloží, je naozaj majiteľ karty. Zneužitie karty bude chránené buď PIN kódom, aký používame pri bankových kartách, alebo prostredníctvom odtlačku prsta. Čipové karty by mali mať nielen všetci pacienti, ale aj zdravotníci. Z nich by to boli zo začiatku najmä lekári a farmaceuti, neskôr by mali mať čipové karty aj sestry a ostatný zdravotnícky personál. „V prípade pacienta nebude čipová karta obsahovať všetky jeho zdravotné údaje. Budú na nej uložené len základné identifikačné údaje, ako sú meno, priezvisko, poisťovňa, krvná skupina a podobne. Súčasťou by mohli byť aj informácie, ktoré sú potrebné pri urgentnej zdravotnej starostlivosti. O tom, čo nakoniec na karte bude, sa rozhodne v Európskom parlamente. Ostatné údaje o pacientovi budú uložené na rôznych miestach," vysvetľuje RNDr. Ľ. Vlčák, CSc. V praxi to bude znamenať, že pri nahliadnutí do údajov o pacientovi sa budú používať dve čipové karty. Jednou kartou sa totiž bude musieť identifikovať samotný pacient tak, ako sa identifikujú pacienti poisteneckou zdravotnou kartou. Druhou kartou sa bude identifikovať aj zdravotnícky pracovník. Cieľom je zabezpečiť dvojitú úroveň krytia údajov.