eHealth v Nemocnici Malacky

Tlačová správa, 6. jún.2016 - Nemocnica v Malackách bola ako prvá na Slovensku pripojená do národného projektu elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth.
 
Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Peter Blaškovitš a zástupcovia NCZI navštívili práve túto nemocnicu a stretli sa s jej výkonným riaditeľom Ing. Petrom Kalenčíkom, MSc. Cieľom návštevy v zdravotníckom zariadení bolo oboznámiť sa s fungovaním a využívaním eHealthu v praxi.
 
„Prínos zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku vidíme najmä pri získavaní potrebných informácií pre lekára v diagnostike a liečbe pacienta. Nemocnica v Malackách bola certifikovaná ako prvá na Slovensku,“ uviedol riaditeľ Nemocnice v Malackách Ing. Peter Kalenčík, MSc.
 
Praktickú ukážku eHealthu si priamo na mieste vyskúšal „ako pacient“ riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš. Absolvoval vyšetrenie u nefrologičky MUDr. Zuzany Hollej - s odoslaním elektronickej žiadanky do laboratória - a následnú komunikáciu o výsledku opäť s lekárom.
 
Ehealth zabezpečí lekárovi prístup k záznamom pacienta tak, aby mal pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aktuálne, správne a úplné informácie o zdravotnom stave pacienta. Pacienti aj zdravotníci tak v budúcnosti nájdu všetky informácie prehľadne na jednom mieste, znížia sa náklady na administratívnu činnosť, duplicitné vyšetrenia a podobne.
eHealth v Nemocnici Malacky 
eHealth v Nemocnici Malacky 
eHealth v Nemocnici Malacky 
eHealth v Nemocnici Malacky