Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016

Bratislava, 24. november 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistík, v ktorej dokumentuje stav našich zubov, počty preventívnych prehliadok a výkonov zubného lekárstva. Z údajov okrem iného vyplýva, že na preventívne prehliadky chodí iba polovica dospelých pacientov a len 42 % päťročných detí má zuby bez zubného kazu.
 
Stomatológovia na Slovensku v minulom roku evidovali 4 954 595 pacientov a nahlásili 6 474-tisíc návštev pacientov.
 
Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 54 % z nich. Výsledkom preventívnej prehliadky bolo ošetrenie chrupu u 66 % pacientov. Vlani v zubných ambulanciách evidovali 94 521 detí vo veku 0 až 5 rokov. Z týchto detí až 83 % podstúpilo aj preventívnu prehliadku, na základe ktorej sa 47 % z nich podrobilo ďalšiemu ošetreniu. Z päťročných detí, ktoré boli v pravidelnej starostlivosti stomatológov, malo len 41,9 % zdravý chrup.
 
Vo vekovej kategórii 6 až 14 rokov bolo v evidencii stomatológov 387 055 detí. Preventívnu prehliadku z nich absolvovalo 77 %, pričom ošetriť chrup po nej potrebovalo 58 % detí.
 
Preventívnu prehliadku absolvovalo 68 % mladistvých (z celkového počtu 211 859 evidovaných) vo veku 15 až 18-rokov a u 64 % bolo potrebné ďalšie ošetrenie chrupu.
 
U starších pacientov už počet preventívnych prehliadok klesá. Z populácie dospelých evidovaných pacientov (4 261 160) na prevenciu prišla len polovica, pričom až 68 % z nich bolo následne ošetrených.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 G1 
 
Štatistika zachytáva aj hodnoty Indexu orálneho zdravia, resp. kazivosti chrupu (KPE), ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom (K), ošetrených plombou (P) či zubov extrahovaných (E) pre zubný kaz.
 
Podľa údajov NCZI v minulom roku mali dvanásťročné slovenské deti priemerne 1,79 zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. Najvyšší index bol v Žilinskom kraji (2,21) a najnižšia hodnota KPE bola v Bratislavskom kraji (1,39).

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 G2 
 
U 15-ročných detí dosiahol index KPE hodnotu 2,85. A rovnako ako u 12-ročných, aj v prípade 15- ročných detí bol najvyšší v Žilinskom (3,64) a najnižší v Bratislavskom kraji (2,03).
 
Najčastejšími výkonmi v zubných ambulanciách boli výplne zubných kazov (2 707 739 výkonov), liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 471 631), extrakcie zubov (691 054) a výkony dentálnej hygieny (632 821).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.