Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015

Bratislava, 3. október 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistických publikácií s názvom Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015. Materiál informuje o výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví našich detí a počte a význame preventívnych prehliadok.
 
Zubné ambulancie na Slovensku v minulom roku evidovali 4 892 638 pacientov a zaznamenali 6 443 198 návštev pacientov.
 
Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 55 % z nich. Až u 65 % pacientov na základe vykonanej preventívnej prehliadky vyplynula potreba ďalšieho ošetrenia chrupu.
 
Deti a mladí ľudia do 18 rokov majú pritom nárok na dve preventívne prehliadky za rok u zubného lekára plne hradené zo zdravotného poistenia. Poistenci nad 18 rokov majú hradenú jednu prehliadku ročne, tehotné ženy
2-krát za tehotenstvo.
 
Vlani bolo v zubných ambulanciách evidovaných 95 543 detí vo veku 0 – 5 rokov, z nich 84 % prešlo aj preventívnou prehliadkou. Vo veku 6 až 14 rokov bolo evidovaných 389 101 pacientov, preventívnu prehliadku absolvovalo 80 %.
 
Mladistvých vo veku 15 až 18 rokov bolo v evidencii zubných ambulancií 218 882, preventívna prehliadka bola realizovaná u 69 % z nich. Z populácie dospelých evidovaných pacientov (4 189 112 osôb) absolvovalo preventívnu prehliadku len 51%.

Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015 
 
Najčastejšími výkonmi v zubných ambulanciách boli výplne zubných kazov (2 706 561 výkonov), liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 332 875) , extrakcie zubov (690 303) a výkony dentálnej hygieny (615 429).