Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2015

Bratislava, 5. január 2017 - Publikácia prináša prierez základnými údajmi zdravotníckej štatistiky, ktoré zbiera a spracováva Národné centrum zdravotníckych informácií.
 
Obsahuje demografické údaje, informácie o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti zdravotníckych zariadení, štruktúre pracovníkov v zdravotníctve a spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok predovšetkým za obdobie rokov 2013 – 2015. Je obohatená o grafy zachytávajúce vývoj vybraných ukazovateľov za časové obdobie od roku 2006.
 
V publikácii sú uvedené počty pacientov s vybranými ochoreniami v rokoch 2014 a 2015. Vývoj počtu hospitalizácií pacientov na najčastejšie skupiny ochorení a počet dispenzarizovaných diabetikov a astmatikov je tu zachytený od roku 2006.
 
Taktiež poskytuje prehľad o počte a druhoch zdravotníckych zariadení v SR, posteľovom fonde ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj evidenčnom počte pracovníkov v zdravotníctve a vekovom zložení lekárov za obdobie rokov 2013 – 2015.
 
V záverečnej časti publikácie sa nachádzajú údaje o spotrebe predpísaných liekov a zdravotníckych pomôcok hradených z verejného zdravotného poistenia a predaných z verejnej lekárne bez lekárskeho predpisu.

Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2015 G1
 Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2015 G2