ZDRAVOTNÍCTVO SR V ČÍSLACH 2014

Národné centrum zdravotníckych informácií počas celého roka vydáva a zverejňuje tematické publikácie a štatistické prehľady z oblasti zdravotníckej štatistiky. Najnovšie Vám ponúkame zosumarizovaný výber, v ktorom nájdete prehľad a vývoj základných údajov z demografie a zdravotníckej štatistiky na jednom mieste. Publikácia Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2014 prezentuje vybrané údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a pracovníkoch zdravotníckych zariadení, spotrebe liekov a zdravotníckych pomôcok na Slovensku za časové obdobie 2012-2014.