Vo výberovom konaní na riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií uspel RNDr. Igor Serváček

Výberové konanie na riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa konalo v dňoch 28. januára a 4. februára 2016. Na základe jeho výsledkov výberová komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa NCZI RNDr. Igora Serváčka, ktorý splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.
 
Riaditeľ NCZI, RNDr. Igor Serváček, má vyše 30-ročnú prax v oblasti informačných technológií. Z toho približne 25 rokov pôsobil v riadiacich pozíciách aj v nadnárodných spoločnostiach. Zároveň posledných 20 rokov svojej profesionálnej praxe viedol viacero IT projektov.
 
„Je pre mňa cťou a zároveň i záväzkom byť súčasťou profesionálneho tímu zamestnancov NCZI a viesť túto organizáciu. O to viac, že NCZI ako prevádzkovateľ eHealth otvára úplne novú éru svojho pôsobenia. K pozícii riaditeľa NCZI pristupujem s plným rešpektom. Budem sa usilovať, aby NCZI pod mojím vedením odborne rástlo a bolo stabilnou a rešpektovanou organizáciou“, uviedol pri tejto príležitosti I. Serváček.