Vďaka NCZI menej byrokracie pre rodičov

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) opäť rozširuje svoje elektronické služby. Najnovšie elektronizuje hlásenie o narodení dieťaťa a príspevku pri narodení dieťaťa. Prináša nielen menej papierovania, ale aj výraznú úsporu času na úradoch pri pridelení rodného čísla a vystavenie rodného listu pre novonarodené dieťa.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií spúšťa ďalšiu fázu elektronických služieb v zdravotníctve. Od 1. apríla sa hlásenia narodenia dieťaťa a overovania podmienok pre vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa podáva elektronicky. Zdravotnícke zariadenia sa budú do systému pripájať postupne v priebehu mesiaca, kedy funguje služba duálne, a teda aj v papierovej, aj v elektronickej forme.
 
„Pandémia koronavírusu nás naučila, koľko vecí vieme vyriešiť online. Vďaka elektronizácii služieb dokážeme šetriť čas, peniaze a aj energiu všetkým nám. Bola by škoda, keby sme tieto vedomosti a skúsenosti nezúročili v podobe ďalšieho zjednodušenia našich životov. NCZI preto tento rok spustí viacero proklientskych projektov, ktorými rozšíri služby ezdravotníctva a naštartuje využívanie telemedicíny a mHealth. Prvým z nich ej práve eslužba hlásenie o narodení dieťaťa a príspevok pri narodení“, povedal generálny riaditeľ NCZI Peter Lukáč.
 
Nová eslužba v praxi znamená, že zdravotnícky pracovník narodenie dieťaťa elektronicky zapíše do informačného systému NCZI, ktoré informáciu zašle do Centrálneho informačného systému matrík, čím ušetrí rodičom čas strávený na úradoch. Zmeny sa od 1. apríla dotknú aj zápisu údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa. Ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode zapíše v lekárskej prepúšťacej správe prostredníctvom funkcionality evysetrenie v ezdraví NCZI aj údaje pre príspevok. Rovnaké údaje bude mať možnosť zapísať prostredníctvom ezdravia do záznamu z odborného vyšetrenia aj lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie a pediater.
 
Lekárom zapísané údaje v systéme ezdravie si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku pre príspevok pri narodení.