Systém ezdravie získal hlavnú cenu na kongrese ITAPA 2019

Ocenenie získalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a konzorcium dodávateľských firiem - Asseco Central Europe a.s., Besset a.s., Lynx s. r. o., LeikTec a. s., NESS Slovensko a. s. Cena bola udelená za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska.
 
V súťaži sa stretli projekty, ktoré menia spoločnosť a využívajú informačné technológie, aby riešili celospoločenský problém či oblasť. Všetky prihlásené projekty hodnotila komisia tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti.
 
„Úspešný štart ezdravia potvrdil, že NCZI dokáže posunúť dopredu elektronizáciu zdravotníctva na Slovensku. Nie vždy to bola od jeho spustenia v roku 2018 ľahká cesta, ale výsledky sa prejavili a pomáhajú zefektívňovať naše zdravotníctvo“, uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.
 
Do ezdravia je v súčasnosti pripojených 75 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doteraz bolo v systéme spravených vyše 31 miliónov záznamov z vyšetrení a predpísaných takmer 96 miliónov ereceptov. „Tento projekt bol pre mňa doposiaľ najväčšou osobnou aj profesionálnou výzvou, rovnako aj pre mojich kolegov, ktorí sa na ňom podieľali. Cena je pre nás veľkou výzvou a motiváciou, aby sme pokračovali v tomto úspešnom príbehu,“ dodal Blaškovitš.
 
Elektronické recepty tvoria veľmi dôležitú súčasť procesov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Šetria čas lekára aj pacienta. Lekár nemusí tlačiť papierové doklady, dokáže na diaľku zmeniť predpis bez toho, aby sa pacient vrátil do ambulancie. Ak pacient potrebuje doplniť lieky a lekár pozná jeho zdravotný stav, môže mu ho predpísať aj na diaľku, resp. využiť funkciu opakovaný erecept.
 
Elektronický recept šetrí pacientom aj peniaze. Za erecept sa v lekárni neplatí poplatok 17 centov. Od januára 2018 tak erecepty ušetrili ľuďom takmer 9 miliónov eur.