Svetový deň psoriázy

Tlačová správa, 29. október 2015 – Aj tento rok si 29. októbra pripomíname Svetový deň psoriázy. Vyhlasuje ho Medzinárodná federácia psoriatických organizácií zastupujúca približne 125-miliónov psoriatikov na celom svete. Podľa posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií dermatovenerológovia počas roka vyšetrili vyše 63 000 pacientov s týmto ochorením.
 
Štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) s názvom Činnosť dermatovenerologických ambulancií 2014 prezentuje počet vyšetrených pacientov na rôzne dermatovenerologické ochorenia, medzi nimi aj počet pacientov vyšetrených na psoriázu podľa veku, pohlavia a kraja. Počet vyšetrených psoriatikov sa v uplynulom roku vyšplhal na 63 413 osôb, v tom bolo 32 612 mužov a 30 801 žien. Oproti roku 2013 je to nárast o 1 581 pacientov. Najviac vyšetrených pacientov v sledovanom období podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo v Košickom (11 763) a Prešovskom (10 796) kraji a najmenej v Trnavskom (5023) a Trenčianskom (5523) kraji. Vo vekovej skupine 0-18 rokov bolo vyšetrených 3 875 osôb, najviac v Prešovskom (1099) a Košickom (724) kraji a najmenej v Bratislavskom (217). Podľa odhadov je celkový počet psoriatikov na Slovensku približne 200-tisíc, avšak len tretina z nich vyhľadá odbornú lekársku pomoc.
 
Psoriáza, ľudovo nazývaná aj lupienka, je autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje ako chronické zápalové ochorenie kože. V dôsledku tohto zápalu sa kožné bunky v postihnutých oblastiach reprodukujú 3 až 6 dní, namiesto bežných 28 dní čo vedie ku vzniku zhrubnutých šupinatých ložísk. Pri psoriáze je koža suchá, červená, posiata šupinkami, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na lakťoch, kolenách, pokožke hlavy, rúk a nôh. Medzi typické príznaky patrí svrbenie, podráždenie a bolesť. Okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a kĺby. Ako uvádza Národný ústav reumatických chorôb, u 10 až 40% pacientov trpiacich psoriázou môže vzniknúť chronické reumatické ochorenie nazývané psoriatická artritída.
 
Psoriáza je geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa dlhodobo nemusí navonok prejaviť, môže však vypuknúť pod vplyvom určitých podnetov ako je napríklad stres, bakteriálna infekcia (napr. streptokoková angína), nezdravý životný štýl, či mechanické alebo chemické poškodenie kože. Psoriáza sa môže objavovať cyklicky, to znamená, že ju spustia určité faktory ako stres, gravidita, infekcia, alebo sa zhorší v určitých obdobiach roka (hlavne v zime).
 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je celosvetový výskyt psoriázy okolo 2%, ale štúdie v rozvinutých krajinách hlásia vyšší výskyt tohto ochorenia, v priemere 4,6%. Takmer dve tretiny ľudí so psoriázou majú miernu formu choroby, s menej ako 3% postihnutej kože. Riziko rozvoja psoriázy u dieťaťa je 41%-né, ak obaja rodičia trpia psoriázou, 14% ak ju má jeden z rodičov a 6% v prípade ak ju má súrodenec.
 
Psoriáza nie je nákazlivá, život ohrozujúca choroba, avšak podľa štúdií majú psoriatici vyššie riziko vzniku a rozvoja cukrovky, artritídy, srdcových chorôb a depresie. Epidemiologické pozorovania dokázali, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej ako priemerná populácia. Podľa WHO sa toto ochorenie môže prejaviť v akomkoľvek veku, najčastejšie sa po prvý raz objaví vo veku medzi 15-tym až 35-tym rokom. Asi u tri štvrtiny pacientov je nástup psoriázy pred dosiahnutím 40-teho roku života a asi u jednej tretiny toto ochorenie vypukne pred dosiahnutím 20-eho roku. Psoriáza sa vyskytuje u 0,70% detí.
 
Napriek tomu, že psoriáza nie je nákazlivá, často negatívne ovplyvňuje nielen fyzické zdravie pacienta, ale aj psychické. Ľudia trpiaci týmto ochorením nezriedka trpia depresiou, majú problém v intímnom, ale i pracovnom živote. Neliečená alebo nedostatočne liečená psoriáza výrazne znižuje kvalitu života väčšiny pacientov, pritom v súčasnosti už existuje viacero typov liečby, ktoré dokážu ochorenie udržať pod kontrolou. Medzi veľmi účinné spôsoby liečby patrí biologická liečba, pri ktorej býva vysoká a dlhodobá úspešnosť s minimom nežiaducich účinkov.
 
Témou Svetového dňa psoriázy pre tento rok je „Nádej. Činy. Zmena.“ Keďže toto nepríjemné kožné ochorenie má mnohokrát negatívny dopad na život pacienta, je nutné podniknúť kroky k zlepšeniu tak zdravotného ako aj spoločenského života psoriatikov a zároveň im dať nádej v lepšiu budúcnosť. Aj preto je cieľom Svetového dňa psoriázy informovať verejnosť o základných faktoch tohto kožného ochorenia a tiež upozorniť na fakt, že psoriáza nie je infekčné ochorenie a preto nie je dôvod sa osobám s týmto ochorením vyhýbať alebo ich diskriminovať.
Svetový deň psoriázy G1 
 
Zdroj: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ-SR) 9-01
Svetový deň psoriázy G2 
 
Zdroj: Ročné výkazy o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ-SR) 9-01