Svetový deň diabetu

Tlačová správa, 13. november 2015 – Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia. Podľa medzinárodných štatistík ním vo svete trpí jeden z dvanástich ľudí. Nepriaznivý vývoj v počte diabetikov neobchádza ani Slovensko, čo potvrdzujú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku evidovaných 122 197 diabetikov, v roku 2014 to už bolo 339 419, čo je nárast o takmer 220-tisíc osôb.
 
V roku 2014 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných 339 419 diabetikov (v tom 181 051 žien a 158 368 mužov), čo predstavuje pokles o 1 026 pacientov oproti predchádzajúcemu roku. Vo veku 0 – 18 rokov sa na diabetes mellitus liečilo 2 024 osôb. Počet novodiagnostikovaných diabetikov za posledných 12 mesiacov predstavoval 23 613 osôb, z toho 86 % (20 259) nových prípadov tvorili pacienti s diabetom druhého typu. Počet týchto diabetikov rastie najmä vo vyššom veku, čo potvrdzuje fakt, že 3/4 nových prípadov boli 50- a viacroční pacienti. Najviac nových prípadov bolo hlásených podľa územia zdravotníckeho zariadenia v Bratislavskom (3 832) a Trnavskom (3 081) kraji a najmenej v Žilinskom (2 442) a Trenčianskom (2 696) kraji.
 
Typickejší pre mladších pacientov je diabetes mellitus I. typu. V tomto prípade je aj nástup ochorenia rýchly a príznaky sú nápadnejšie. V roku 2014 pribudlo 1 531 (6 %) nových pacientov s týmto typom diabetu. Najviac novodiagnostikovaných pacientov sme evidovali vo vekových skupinách 20 – 39 rokov (745). U detí do 15 rokov bolo zistených 191 nových prípadov diabetu I. typu, čo je 96 % zo všetkých ochorení diabetu v tejto vekovej skupine.
 
Okrem spomínaných typov cukrovky sa môže prejaviť aj gestačný, tzv. tehotenský diabetes (GD), ktorý vzniká v tehotenstve a po pôrode väčšinou zanikne. Ide o poruchu regulácie hladiny cukru v krvi, ktorá sa objavuje u tehotnej ženy, hoci predtým jej ochorenie nediagnostikovali. V roku 2014 bol u nás GD diagnostikovaný 1 452 ženám.
 
V liečbe diabetikov môžeme dlhodobo sledovať pokles liečby režimovými opatreniami ako sú diéta, redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov a iné. Takto sa liečilo približne 20% pacientov. Podiel liečených diabetikov inzulínom predstavoval 29% a liečba perorálnymi antidiabetikami oproti roku 2013 narástla o jeden percentuálny bod na 51,3% . U detí a dorastu vo veku 0 – 18 rokov je najčastejším spôsobom liečby podávanie inzulínu (95%), ktorý je nevyhnutný pre pacientov s prvým typom DM kvôli stratenej schopnosti produkcie inzulínu pankreasom. Vo vekovej skupine 19 rokov a viac prevláda liečba perorálnymi antidiabetikami (51,6%).
 
Kolísanie hladiny glykémie je príčinou, že diabetici sú viac náchylní na rozvoj chronických komplikácií. Z celkového počtu diabetikov malo 56% z nich ochorenie sprevádzané hypertenziou, u 48% sa objavili poruchy metabolizmu lipidov, 25% trpelo neuropatiou, 20% malo očné a 13% obličkové komplikácie. Najčastejšie sprievodné choroby zistené u diabetikov za posledných 12 mesiacov boli poruchy metabolizmu lipidov (14 553 prípadov), artériová hypertenzia (13 425 prípadov) a diabetická neuropatia (7 199 prípadov). Komplikácie s očami sme zaznamenali v 5 650 prípadoch a komplikácie s obličkami v 4 572 prípadoch, z toho 230 ich bolo dialyzovaných a 40 transplantovaných.
 
Cukrovka je chronické metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok. Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Pacienti sú preto viac ohrození komplikáciami ako sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, mozgové príhody, vysoký krvný tlak, postihnutie obličiek a zraku. K príznakom diabetu patria nadmerný smäd, únava, časté močenie, úbytok na váhe, malátnosť, pomalé hojenie rán.
 
Podrobnejšie údaje o pacientoch s touto diagnózou prezentuje publikácia NCZI s názvom Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014.
 
Diabetes v Európe a vo svete
 
Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), v roku 2014 bola globálna incidencia diabetu v dospelej populácii okolo 9% . Štatistiky potvrdzujú nárast tohto ochorenia u všetkých vekových kategórií, a to predovšetkým vďaka obezite, nezdravej strave a nedostatku telesnej aktivity. Aj preto WHO odhaduje, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšia príčinou úmrtí. Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) trpí globálne na cukrovku 387-miliónov ľudí a ďalších 316-miliónov ľudí s poruchou glukózovej tolerancie má vysoké riziko tohto ochorenia. Najviac diabetikov je vo vekovej kategórii 40-59 rokov. Očakáva sa, že do roku 2035 sa počet diabetikov zvýši na 592-.miliónov, aj keď vo väčšine prípadov by sa ochoreniu dalo preventívne predísť zdravým životným štýlom. V roku 2014 mal diabetes na svedomí 4,9-milióna úmrtí, čo je jedno úmrtie každých 7 sekúnd. V detskej populácii je podľa IDF štatistík viac ako 497-tisíc detí pod 15 rokov chorých na diabetes I. typu a každoročne sa ich počet zvýši o približne 79-tisíc nových prípadov. Európsky región má najvyšší počet detských diabetikov I. typu (okolo 130-tisíc) a každý rok pribudne asi 20-tisíc nových detských prípadov s DM I. typu. Najvyššia incidencia detského diabetu I. typu z dostupných dát podľa jednotlivých krajín je vo Fínsku (57,6/100 000) a najnižšiu má Venezuela (0,1/100 000). Ďalšie európske krajiny s najvyššou incidenciou detského diabetu sú Švédsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko a Nemecko.
 
Tabuľka 1: Počet dispenzarizovaných diabetikov k 31. decembru (r.1980-2014) v SR
Svetový deň diabetu G1Zdroj údajov: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií (2000-2014)
 
Tabuľka 2: Štatistické porovnania podľa regiónov (2014)
Svetový deň diabetu G2 
 
Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia: IDF Diabetes Atlas 2014
 
Tabuľka 3: Európske štatistické porovnanie podľa krajín (2014)
Svetový deň diabetu G3Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia: IDF Diabetes Atlas 2013, 2014
 
Tabuľka 4: Top 10 krajín s najvyšším počtom obyvateľov s diabetes mellitus (20-79 rokov), 2013
Svetový deň diabetu G4 
 
Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia: IDF Diabetes Atlas 2013
 
Tabuľka 5: Najvyššia a najnižšia incidencia DM I. typu na 100 000 u detí (0-14 rokov) vo vybraných krajinách, 2013
Svetový deň diabetu G5Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia: IDF Diabetes Atlas 2013

» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014 (PDF, 411 kB)