Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike 2021

Bratislava, 19. máj 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku sa v roku 2021 narodilo 56 663 živých detí. Takmer tretina bábätiek prišla na svet cisárskym rezom. Čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Väčšina narodených detí malo pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. Raritou nie sú ani veľkí novorodenci s hmotnosťou vyššou ako 4 500 g, ktorých sa v roku 2021 narodilo vyše 590.
 
V roku 2021 bolo v slovenských pôrodniciach evidovaných 56 183 pôrodov, z toho 43,9 % (24 665 pôrodov) boli pôrody prvorodičiek.
 
Podľa kraja trvalého pobytu rodičky boli najpočetnejšie pôrody žien z Prešovského kraja (9 890 pôrodov), Košického kraja (8 700) a Bratislavského kraja (8 011).
 
Zo spracovaných údajov vyplýva, že niektoré matky sa rozhodli rodiť v inom kraji, ako majú trvalý pobyt. Napríklad 13% rodičiek z Trnavského kraja rodilo v Bratislavskom kraji a 11 % rodičiek z Prešovského kraja rodilo v Košickom kraji. Podobne je to aj s rodičkami z Nitrianskeho kraja, z ktorých 7 % rodilo v Trnavskom kraji. 

 Podiel počtu pôrodov mimo kraja trvalého pobytu rodičky v roku 2021

Po prepočítaní na 1 000 žien v danej vekovej skupine boli najpočetnejšie pôrody u 25 – 29-ročných rodičiek (96,8 pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine) a 30 – 34-ročných rodičiek (91,6/1 000). Nasledovali pôrody 20 – 24 ročných žien (59,7/ 1 000), 35 – 39-ročných (42,6/ 1 000) a 18 – 19-ročných (40,2/ 1 000).
 
Vyšší vek rodičiek je typický pre Bratislavský kraj, pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali hlavne v Košickom a Prešovskom kraji.

 Počet pôrodov vo veku rodičky podľa kraja trvalého pobytu v roku 2021

Z celkového počtu 56 183 pôrodov išlo v 67,3 % (37 827 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,7 % (18 356) išlo o operačný pôrod, najčastejšie cisársky rez - Sectio caesarea. Zo 16 731 pôrodov cisárskym rezom bolo 54,3 % zákrokov indikovaných ešte pred pôrodom, 23,8 % zákrokov vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 21,9 % z akútnej situácie pred pôrodom. Zo štatistík vyplýva, že čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou.
 
V roku 2021 sa narodilo 56 872 detí, z toho 56 663 sa ich narodilo živých. Väčšina novorodencov (32 222 detí) malo pôrodnú hmotnosť 2 500 – 3 499 gramov. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 177 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 500 g to bolo 598 detí.
Z hľadiska početnosti tehotenstva pochádzala väčšina novorodencov z jednopočetného tehotenstva (55 501 novorodencov), zriedkavejšie z dvojpočetného (1 340) a mimoriadne aj z trojpočetného (27 narodených) a štvorpočetného tehotenstva (4 narodení).
 
Až 92,9 % novorodencov bolo po prepustení domov alebo po preložení na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.