Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“

Tlačová správa, 14. jún 2016 - Holandsko je jednou z najviac digitálne vyspelých krajín v Európe. V Amsterdame, v hlavnom a najväčšom meste Holandska, sa v dňoch 8. - 10. júna uskutočnilo podujatie „eHealth Week 2016“ - celoeurópska konferencia k problematike eHealth, ktorá sa každý rok pravidelne opakuje. „eHealth Week 2016“ je oficiálnou súčasťou predsedníctva Holandska v Rade Európskej únie, ktoré sa koná od 1. januára a potrvá do 30. júna 2016. Svoje zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.
 
V predvečer podujatia „eHealth Week 2016“ sa v Amsterdame uskutočnilo už 9. zasadnutie „eHealth Network.“ Úlohou zasadnutí celoeurópskeho koordinačného orgánu „eHealth Network“ je koordinácia národných eHealth stratégií členských štátov Európskej únie. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov eHealth Network a pravidelne sa zúčastňuje jednotlivých zasadnutí. Na programe 9. zasadnutia bolo riešenie aktuálnych problémov spojených s cezhraničným prenosom pacientskych údajov.
 
„eHealth Week 2016“ bol organizovaný holandským ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Európskou komisiou a medzinárodnou organizáciou HiMMS Europe. Nechýbala na ňom ani ministerka zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu Holandska - Edith Schippers. Zdôraznila význam eHealth Week: "Holandsko je priekopníkom v oblasti inovatívnych produktov a služieb v zdravotníctve - či už ide o cukrovku, zdravé starnutie alebo vybavenie pre diagnostiku - sú globálnym hráčom a vysoko cenené. Môžu znamenať veľa pre pacientov, aj pre celý sektor zdravotnej starostlivosti.“
 
Hlavný program „eHealth Week 2016“ bol tento rok zameraný na tri hlavné témy: 1. posilnenie postavenia osôb, 2. dôvera a normy a 3. sociálne inovácie a pomoc chronicky chorým pacientom.
 
Riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš po rokovaniach v Holandsku uviedol, že úlohou Slovenska je zabezpečiť, aby nové technológie viedli k lepšej zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou sú pacienti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujú podporu a elektronické zdravotníctvo eHealth.
 
eHealth a Slovensko a ostatné krajiny Európskej únie
 
Nakoľko sa systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch Európskej únie navzájom dosť líšia, líšia sa navzájom aj ich národné koncepcie nasadzovania eHealth riešení do praxe. Slovenská koncepcia eHealth je veľmi podobná koncepcii eHealth v Dánsku, vo Fínsku alebo v Estónku. Tieto krajiny patria z hľadiska reálneho nasadenia eHealth do praxe medzi európsku špičku. Pri nasadzovaní národného riešenia do praxe sa Slovensko opiera o skúsenosti spomínaných štátov, o skúsenosti zo súvisiacich medzinárodných projektov a o aktuálne doporučenia eHealth Network.

Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“
Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“
Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“
Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“
Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“
Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“