Slovensko je súčasťou Európskeho projektu zriedkavých onkologických chorôb

Národný onkologicky register SR, ktorý spravuje NCZI, poskytuje dáta za Slovensko aj do európskeho projektu RARECARE. Webová stránka projektu obsahuje vyhľadávací nástroj, ktorý analyzuje výskyt zriedkavých druhov zhubných nádorov u pacientov a ich prežívanie. Samozrejme, databáza obsahuje agregované dáta, ktoré sa dajú vybrať za príslušné krajiny, a to podľa lokalizácie a morfológie, pohlavia a veku za príslušné časové obdobie, vrátane odhadov vo výskyte vzácnych druhov zhubných nádorov.