Ročne pribudne na Slovensku vyše 20-tisíc diabetikov

Tlačová správa, 12. novebmer 2018 - Na Slovensku sa vlani liečilo 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 22-tisíc nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Každoročne si 14.novembra pripomíname Svetový deň diabetu, ktorého cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete.
 
V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných 354 726 diabetikov (165 285 mužov, 189 441 žien). ,,Počet pacientov liečených na niektorý typ diabetes mellitus (DM) vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti prijatých viac ako 20-tisíc nových diabetikov,“ dopĺňa generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovitš.

Ročne pribudne na Slovensku vyše 20-tisíc diabetikov G1 
 
Prevažná väčšina pacientov (321 987) sa liečila na diabetes 2. typu. Až 90 % tvorili diabetici vo veku 45 a viac rokov.
Na diabetes 1. typu bolo liečených 27 108 pacientov, z toho 1 369 detí do 14 rokov. Najväčšiu skupinu tvorili pacienti vo veku 25 – 64 rokov (72 %).
Tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotnosti v dôsledku hormonálnych zmien a väčšinou po pôrode zanikne, bola diagnostikovaná u 1 504 žien.
 
V priebehu minulého roka pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií 22 338 novodiagnostikovaných cukrovkárov, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 2,7 % viac. Diabetes 2. typu bol diagnostikovaný u 18 898 osôb, najmä vo vekovej kategórii 65 – 74 rokov (858,6/100-tis.) a 55 – 64 rokov (776,5 /100-tis.). Z celkového počtu 1 525 nových pacientov s diabetes 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej skupine 25 – 34 rokov (38,0/100-tis.).
 
Najviac nových pacientov s cukrovkou hlásili zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom (558,4/100-tis.) a Nitrianskom kraji (474,1/100-tis.) a najmenej v Žilinskom ( 307,1/100-tis.) a Trenčianskom (348,2/100-tis.) kraji.
 
Najvyužívanejším spôsobom liečby diabetikov bolo podávanie perorálnych antidiabetík (53 %), ktorý je bežný najmä pri liečbe DM 2. typu. Zavedením režimových opatrení (diéta, zvýšenie fyzickej aktivity, redukcia hmotnosti, odstránenie škodlivých návykov a iné) bolo liečených 18,0 % pacientov. Liečbu inzulínom, nevyhnutnú pri DM 1. typu, podstúpilo 28,7 % pacientov, pričom u detí a mladistvých do 18 rokov je tento spôsob liečby najčastejší (95,3 %).
 
Z chronických komplikácií, ktoré spôsobuje cukrovka, sa v minulom roku u diabetikov vyskytovala najčastejšie artériová hypertenzia (202 594 prípadov), porucha metabolizmu lipidov (186 556), diabetická neuropatia (92 608), komplikácie s očami (69 926) a komplikácie s obličkami (45 010).