Potvrdenie o prekonaní Covid-19 už aj po pozitívnom AG teste

Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19 stačí aj pozitívny AG test. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pristúpilo k tomuto kroku s cieľom uľahčiť očakávanú jesennú vlnu pandémie pacientom aj lekárom.
 
Zatiaľ čo všeobecnému lekárovi stačil na diagnostikovanie pacienta a predpísanie liečby aj pozitívny AG test, na získanie certifikátu o prekonaní bol až doteraz potrebný PCR test. S cieľom zabrániť zbytočnému duplikovaniu testov pristupuje NCZI k vydávaniu Európskych digitálnych certifikátov o prekonaní ochorenia Covid-19 už aj po pozitívnom antigénovom teste. Neplatí to však pre všetky AG testy.
 
Zoznam akceptovaných testov určuje Európska komisia a nachádza sa na covid-19_eucommon-list-antigen-tests_en.pdf (europa.eu). V nijakom prípade na získanie potvrdenia o prekonaní nemožno použiť samoodberové domáce testy. NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní len na základe pozitívnych AG testov z mobilných odberových miest (MOM) vykonaných od 5. septembra 2022, pričom prvé certifikáty budú vygenerované 16. septembra.
 
Po pozitívnym AG teste je nevyhnutná domáca izolácia v trvaní 5 dní od pozitívneho testu. Ak v rámci päťdňovej izolácie človek nemá posledných 24 hodín nijaké príznaky ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí. Ďalších päť dní však platí povinnosť nosiť respirátor FFP2. Až potom je možné získať potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19. Generuje sa na 11. deň od potvrdenia pozitivity, v tomto prípade od vykonania AG testu.
 
Potvrdenie o prekonaní sa generuje automaticky, NCZI odporúča nastaviť si automatické zasielanie certifikátov, aby bol aj tento certifikát doručený do mailboxu. O certifikát sa dá požiadať kedykoľvek cez „samoobslužný“ portál registrovaného žiadateľa Koronavírus | Úprava / Overenie požiadavky (nczisk.sk), pričom na to stačí len COVID pass, rok narodenia a v systéme registrované telefónne číslo.
 
Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 možno stiahnuť i deťom a platí v období najviac 180 dní od odobratia pozitívnej vzorky biologického materiálu.