Potraty v SR 2015

Podľa najnovšie zverejnenej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií bolo v uplynulom roku na Slovensku takmer 22 % tehotenstiev predčasne ukončených potratom. Počet umelých prerušení tehotenstiev klesol, naopak spontánnych potratov sme zaznamenali viac.
 
V zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2015 evidovaných celkovo 15 647 potratov, čo znamená, že potratom bolo ukončených približne 22 % tehotenstiev. V tomto počte je 15 251 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR a 396 potratov u žien bez trvalého bydliska v SR.
 
Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) naďalej klesá. V roku 2015 ich bolo evidovaných 7 004, čo je o 497 (6,6 %) menej ako v roku 2014 a oproti roku 2006 sa ich počet znížil až o 4 980 (41,6 %).
Na druhej strane, počet spontánnych potratov sa oproti roku 2014 zvýšil o 542 a celkový počet prípadov dosiahol 5 584. Pre porovnanie, v roku 2006 bolo nahlásených 4 827 spontánnych potratov.

Potraty v SR 2015 

Najviac prípadov umelého prerušenia tehotenstva bolo vykonaných vo vekovej skupine 30 – 34 rokov (1 558) a 35 – 39 rokov (1 491). Spontánnych potratov bolo zaznamenaných najviac u 30 až 34-ročných žien (1 585) a 25 – 29-ročných (1 266). U maloletých dievčat do 14 rokov bolo hlásených 8 spontánnych potratov a 15 UPT.
 
Pri prepočte na 1000 žien v reprodukčnom veku bolo v roku 2015 najviac spontánnych potratov v Bratislavskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji. Umelé prerušenie tehotenstva najčastejšie podstúpili ženy z Banskobystrického, Nitrianskeho a Bratislavského kraja.
 
Podľa údajov o počte živonarodených detí pred potratom je zasa možné sledovať, že najčastejšie podstúpili UPT ženy, ktoré už majú dve deti. Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa.
 
» Potraty v SR 2015 (PDF, 1,0 MB)