Poslanecký prieskum v Národnom centre zdravotníckych informácií

Tlačová správa, 25. máj.2016 - V Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) sa dňa 19.05.2016 uskutočnil poslanecký prieskum Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Jeho cieľom bolo oboznámiť prítomných so súčasným stavom zavádzania eHealthu - projektu elektronizácie zdravotníctva - do praxe.
 
Poslaneckého prieskumu sa zúčastnili predseda výboru MUDr. Štefan Zelník, podpredsedovia MUDr. Alan Suchánek a MUDr. Tibor Bastrnák a jeho ďalší členovia. Svoje zastúpenie malo aj Ministerstvo zdravotníctva SR, nechýbali ani zástupcovia konzorcia, tvorcov informačných systémov a samotného NCZI.
 
Predseda výboru MUDr. Zelník si priamo na mieste „vyskúšal“ vyšetrenie v ambulancii u všeobecného lekára a lekára špecialistu - s odoslaním elektronickej žiadanky do laboratória - výber lieku v lekárni pomocou elektronického receptu a následnú komunikáciu s lekárom.
 
Riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš prítomným odpovedal na rôzne otázky - o výške finančných prostriedkov vynaložených na doteraz realizované projekty a o predpokladanej celkovej sume vynaloženej na realizáciu, vývoj a prípravu prevádzky eHealthu v Slovenskej republike. Diskutovalo sa aj o fungovaní aplikácií systému a ich prínose, či o stave, funkčnosti a výkonnosti technického vybavenia, prostredníctvom ktorého sa samotný eHealth zabezpečuje.
 
Podľa riaditeľa NCZI Ing. Petra Blaškovitša je potrebné sústrediť pozornosť na súčasný stav, v ktorom sa eHealth nachádza a zároveň pozerať sa do budúcnosti. Snahou všetkých zainteresovaných je, aby bol projekt elektronizácie a informatizácie zdravotníctva zavedený do reálnej praxe v čo najskoršom možnom čase a bol prínosom ako pre pacientov, tak aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.