Pohlavné choroby v SR 2016

Bratislava, 21. august 2017 - Kým počet pacientov so syfylisom v minulom roku vzrástol, chorých s gonokokovou infekciou (tzv. kvapavkou) ubudlo. Tieto údaje vyplývajú zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, mapujúcej vlaňajší výskyt pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v Slovenskej republike.
 
V roku 2016 bolo v Slovenskej republike hlásených 362 prípadov syfilisu (238 mužov a 124 žien). Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol o 21 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná u 15 až 24-ročných (14,3 prípadov/100 000 obyvateľov) a 25 až 34-ročných osôb (10,8/100 000). Najvyšší počet pacientov v prepočte na 100 000 obyvateľov kraja bol, podobne ako v predchádzajúcom roku, v Bratislavskom kraji (15,4/100 000 obyvateľov kraja) a v Košickom kraji (13,9/100 000), najmenej ich bolo v Banskobystrickom (2,0/100 000) a Prešovskom kraji (2,6/100 000). Najvýraznejší medziročný nárast počtu prípadov bol zaznamenaný v Košickom kraji, a to o 45 prípadov (68 %).

Pohlavné choroby v SR 2016 G1 
 
Gonokoková infekcia bolo zistená u 280-tich pacientov (210 mužov a 70 žien). V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje pokles o 19 %. Ochorenie sa najčastejšie vyskytovalo vo vekovej kategórii 25 až 34-ročných (15,8/100 000) a 15 až 24-ročných (10,6/100 000). Najviac chorých na kvapavku pochádzalo z Bratislavského kraja (14,4 na 100 000 obyvateľov) a Trnavského kraja (7,0/100 000), najmenší počet prípadov evidovali v Prešovskom kraji (1,7/100 000) a Banskobystrickom kraji (2,0/100 000).

Pohlavné choroby v SR 2016 G2 
 
Okrem syfilisu a gonokokovej infekcie zdravotnícke zariadenia evidovali aj 1 109 prípadov iných prevažne sexuálne prenosných chorôb. Išlo najmä o iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (858 prípadov).
 
Štatistický prehľad Pohlavné choroby v SR 2016 zobrazuje údaje z Registra infekčných ochorení (EPIS), ktoré zozbieral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a štatistické výstupy boli spracované v Národnom centre zdravotníckych informácií.
 
» Pohlavné choroby v SR 2016 (PDF, 857 kB)
» Pohlavné choroby v SR 2016 (ZIP, 338 kB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.