Pohlavné choroby v SR 2015

Bratislava, 28. september 2016 - Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií informuje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom v minulom roku. Počet pacientov so syfylisom a kvapavkou na Slovensku v roku 2015 klesol. Najviac ochorení na prenosné pohlavné choroby bolo medzi slobodnými.

Štatistický prehľad Pohlavné choroby v SR 2015 zobrazuje údaje z Registra infekčných ochorení (EPIS), ktoré zozbieral Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a štatistické výstupy boli spracované v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI).
 
Vlani bolo na území Slovenskej republiky zistených 299 prípadov syfilisu (213 mužov a 86 žien, z toho 19 tehotných). V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet ochorení klesol o 17,4 % (o 63 prípadov). Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekových skupinách 25 – 34 rokov (74 prípadov) a 35-44 rokov (78 prípadov). Ochorenie sa najčastejšie vyskytovalo v Bratislavskom kraji (97 prípadov), Košickom (66) a Trenčianskom kraji (38). Najmenší počet pacientov bol v Prešovskom kraji (11).
 
Gonokoková infekcia (kvapavka) bola hlásená u 344 pacientov (259 mužov a 85 žien). Najviac pacientov s touto diagnózou bolo vo veku 25 – 34 rokov (160 prípadov). Oproti roku 2014 počet prípadov gonokokovej infekcie klesol o 18,9 % (o 80 prípadov). Najviac chorých na kvapavku pochádzalo z Bratislavského (107 prípadov) a Nitrianskeho kraja (63), najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji (10).

Pohlavné choroby v SR 2015 
 
Iných prevažne sexuálne prenosných chorôb bolo hlásených 1 592 prípadov, z nich sa najčastejšie vyskytovali iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby.
 
» Pohlavné choroby v SR 2015 (PDF, 618 kB)