Nová proklientska služba NCZI prináša úspechy

Telefonicky, osobne, elektronicky, poštou či priamo od lekárov dostáva Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) denne žiadosti o vydanie digitálneho certifikátu ľuďom, ktorí sú doočkovaní na Slovensku. Od spustenia tejto služby získali svoj Digitálny COVID preukaz EÚ stovky osôb. Ďalšie rozšírenie elektronizácie služieb zdravotníctva, ktoré zjednoduší život občanom, má NCZI v pláne už o mesiac.
 
Na Digitálny COVID preukaz EÚ majú nárok aj ľudia očkovaní v zahraničí, ak druhú alebo tretiu dávku dostali na Slovensku. Ide o našich občanov, ktorí žijú v zahraničí, ale aj o občanov EÚ či tretích krajín, ktorí pracujú alebo študujú na Slovensku. Takúto službu spustilo NCZI v polovici februára a k dnešnému dňu sa počet úspešne vybavených klientov už počíta v stovkách.
 
„NCZI promptne zareagovalo na požiadavku Ministerstva zdravotníctva SR a spustilo vydávanie digitálnych certifikátov aj pre ľudí očkovaných v zahraničí a doočkovaných na Slovensku. Vďaka nášmu proklientskemu prístupu získali ‚Green Pass‘ občania Slovenska, Nemecka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Argentíny. Za dva týždne od spustenia sme úspešne vybavili vyše 200 požiadaviek, ktoré nám ľudia adresovali. Pomohli sme zahraničným občanom, ktorí môžu teraz vďaka digitálnemu certifikátu vycestovať domov, či našim občanom, ktorí môžu docestovať domov,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Lukáč.
 
Keďže väčšina žiadostí chodí mailom, ich vybavenie môžu klienti urýchliť tým, že v predmete správy uvedú „zahranicne ockovanie“. NCZI sa všetkým žiadostiam venuje s plným nasadením a vybavuje ich priebežne. Podrobné informácie ako aj bilinguálne grafické manuály postupu získania Digitálnych COVID preukazov EÚ, nájdu všetci záujemcovia na sociálnych sieťach NCZI: https://www.facebook.com/nczisk.sk a na stránke Koronavírus a Slovensko - Koronavírus a Slovensko (gov.sk) v sekcii Tlačivá pre očkovaných v zahraničí.
 
Už o mesiac má NCZI v pláne spustiť rozšírené elektronické služby zdravotníctva, ktoré zjednodušia život nielen občanom ale i lekárom. Ide o ďalšie projekty NCZI, ktorých cieľom je zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovaných e-služieb v rámci transformácie NCZI na plne modernú a procesne orientovanú inštitúciu.