Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015

Bratislava, 15. august 2016 – Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií, publikovaných v najnovšej štatistike Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015, sa celkový počet detských pacientov evidovaných v nefrologických ambulanciách medziročne znižuje a naopak, počet dospelých pacientov sa zvyšuje.
 
V roku 2015 bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 192 206 pacientov, z toho 147 304 osôb vo vekovej skupine 19- a viacročných a 44 902 pacientov vo veku 0 – 18 rokov. V porovnaní s rokom 2014 je to nárast o 12 153 dospelých pacientov a pokles o 465 detských pacientov.
 
U detí sa najčastejšie vyskytoval zápal obličiek (pyelonefritída) s počtom 8 691 prípadov, čo predstavuje najnižší počet hlásených za posledných 5 rokov. Na primárnu glomerulonefritídu sa liečilo 2 821 detí.
 
Pri 34 830 dospelých pacientoch (797,4 na 100 000 obyvateľov) sme zaznamenali poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus. Poškodenie obličiek hypertenziou bolo diagnostikovaných u 22 494 osôb (515,0 / 100 000).

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015 G1 

Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo zapojených 4 472 pacientov, čo predstavuje o 170 pacientov ako v roku 2014. Pacienti nad 50 rokov tvorili 84 % všetkých liečených. Najmenej pacientov bolo vo vekovej kategórii do 18 rokov .

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015 G2 
 
Podľa základnej diagnózy bolo najčastejšou príčinou dialyzačnej liečby poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (33,7 %), pyelonefritída (13,4 %), primárna glomerulonefritída (13,2 %) a poškodenie obličiek hypertenziou (9,2 %).
 
Transplantáciu obličiek absolvovalo 176 pacientov a 426 pacientov bolo zaradených na čakaciu listinu pre transplantáciu obličiek.
 
V uplynulom roku zomrelo 623 pacientov zaradených do dialyzačnej liečby (13,9 % všetkých liečených), najmä na kardiovaskulárne choroby (377), infekciu (108) a malignitu (98). Náhle zlyhanie obličiek bolo zaznamenané u 1 761 pacientov, z toho bolo 688 úmrtí.