Národné centrum zdravotníckych informácií publikuje dáta o očkovaní detí proti ľudskému papilomavírusu

Bratislava, 10. október 2023 – Svojou on-line interaktívnou prezentáciou o zaočkovanosti detí narodených v rokoch 2006 až 2010 proti ľudskému papilomavírusu (HPV) Národné centrum zdravotníckych informácií na základe spolupráce s MZ SR a odbornej obce prispieva k zvyšovaniu povedomia o HPV. Z prezentovaných údajov vyplýva, že zaočkovanosť detí proti HPV má stúpajúci trend a ku koncu minulého roka bolo na Slovensku zaočkovaných najmenej jednou dávkou 32 percent dievčat narodených v roku 2009.
 
Pre ženy vo veku 15 – 49 rokov na Slovensku predstavuje rakovina krčka maternice druhé najrozšírenejšie zhubné ochorenie, ktoré je dokázateľne spôsobené vírusovou infekciou HPV. Rakovina krčka maternice je tak jedným z mála zhubných ochorení v humánnej medicíne, pri ktorej je známy bezprostredný vyvolávateľ a dá sa proti nej efektívne chrániť. Okrem pravidelných preventívnych prehliadok u gynekológa existuje veľmi účinná forma primárnej prevencie proti HPV infekcii – očkovanie. Vakcináciou proti HPV sa môžu najmä mladé ženy veľmi účinne chrániť proti rakovine krčka maternice. Očkovanie je vhodné pre ženy aj mužov, keďže HPV sa netýka len krčka maternice, ale spôsobuje aj ďalšie onkologické ochorenia - rakovinu pošvy a vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovinu penisu. Slovenská republika sa od 1. mája 2022 zaradila k ostatným vyspelým krajinám, v ktorých dievčatá a chlapci medzi 12. – 13. rokom života môžu byť zaočkovaní najmodernejšou vakcínou proti vírusu HPV, a to bezplatne.
 
Dáta o zaočkovanosti proti HPV vírusu u detí narodených v rokoch 2006 -2010 v Slovenskej republike spracováva a analyzuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na základe údajov od zdravotných poisťovní o celkovej spotrebe uhradených vakcín. Publikovaný výstup nadväzuje na realizované aktivity v oblasti spracovania a vyhodnotenia dát v rámci témy „Ako poraziť rakovinu spôsobenú HPV vírusom na Slovensku?“ diskutovanej na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR, hlavných odborníkov MZ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, vyšších územných celkov, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborných spoločností ap. a najmä na aktivity vyvinuté Inštitútom zdravotných analýz MZ SR. Štatistický výstup v podobe interaktívnej prezentácie je zverejnený na webovom sídle NCZI.
 
Prezentácia ilustruje trend zaočkovanosti detí proti HPV vírusu plne alebo čiastočne hradenými vakcínami z verejného zdravotného poistenia. Prináša údaje o zaočkovanosti detí narodených v rokoch 2006 až 2010 podľa pohlavia, podľa roku narodenia a roku očkovania v členení podľa jednotlivých krajov SR. Nechýbajú ani údaje o celkovej spotrebe vakcín proti HPV vydaných v rokoch 2013 až 2023.