NCZI spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí so zníženou imunitou

Očkovanie posilňujúcou dávkou proti ochoreniu COVID-19 je odporúčané každému imunokompromitovanému pacientovi. Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.
 
Pacienti so zníženou imunitou starší ako 18 rokov môžu požiadať o posilňujúcu dávku očkovania . Ak sú minimálne 3 mesiace po podaní tretej dávky, môžu sa registrovať na stránke www.korona.gov.sk a bude im pridelený termín v nimi vybranom okrese.
 
Záujemca o očkovanie si môže vybrať druh vakcíny – Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson & Johnson) a Nuvaxovid (Novovax).
 
Termín na podanie booster dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 si môže každý zvoliť podľa svojich preferencií.
 
Záujemcovia si v procese registrácie vyberajú aj kraj a okres, v rámci ktorých im systém ponúkne najbližší možný voľný termín s ohľadom na ich vek, prioritu a očkovaciu látku.
 
Pre imunokompromitovaných pacientov, ľuďoch so zníženou imunitou sa štvrtá dávka vakcíny považuje za booster a odporúča sa aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.