NCZI spúšťa zapisovanie očkovania zo zahraničia

Záujemcovia o očkovanie s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí získajú Digitálny COVID preukaz EÚ. NCZI spustí od 9. 2. 2022 proces zapisovania očkovania ľuďom, ktorí boli zaočkovaní v zahraničí a majú záujem o doočkovanie na Slovensku. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sa tak podarilo vyriešiť problém, ktorý si vyžiadal nadrezortnú koordináciu.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií má dobrú správu pre zahraničných očkovancov. Od 9. februára umožní uznávania zapisovania očkovania zo zahraničia pre záujemcov o doočkovanie. Nájdené riešenie zabezpečí tisíckam občanov zaočkovaných v zahraničí slobodu pohybu na území krajín, ktoré uznávajú Digitálny COVID preukaz EÚ.
 
Na stránke korona.gov.sk Národné centrum zdravotníckych informácií zverejní vzor čestného vyhlásenia, v ktorom záujemca o druhú alebo tretiu dávku očkovania proti Covid-19 uvedie pravdivé, úplné a správne údaje. Čestné vyhlásenie následne vytlačí, podpíše a bez registrácie sa dostaví na doočkovanie k ambulantnému lekárovi (ak má zdravotné poistenie v SR) alebo do vakcinačného centra s originálom a kópiou potvrdenia o očkovaní v zahraničí. Predchádzajúca registrácia na očkovanie v tomto prípade nie je potrebná.
 
Ambulantný lekár alebo vakcinačné centrum po predložení príslušných dokumentov podá záujemcovi príslušnú dávku a zapíše do systémov údaje, ktoré sa štandardne zapisujú do systému pri očkovaní. Túto povinnosť nám ukladá smernica EÚ v súvislosti s Digitálnym COVID preukazom EÚ. Po doočkovaní, teda podaní druhej alebo tretej dávky, na Slovensku sa záujemca s predchádzajúcim očkovaním v zahraničí požiada na stránke korona.gov.sk o vydanie Digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorom bude zaznamenaná iba dávka podaná na Slovensku. Vakcinačné centrá ani lekári nebudú nahrávať do systému zápisy o očkovaní realizovanom v zahraničí.
 
Na ďalších procesoch uznávania očkovania zo zahraničia pracujeme v súčinnosti s inštitúciami Európskej únie a jej členskými krajinami.