NCZI prináša na webe dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe

Ženy z onkologických ochorení najviac ohrozuje rakovina prsníka, u mužov je to hrubé črevo a konečník. Vyplýva to z národného kvalifikovaného odhadu, ktorý je taktiež súčasťou oddnes verejne prístupnej webovej stránky Národného centra zdravotníckych informácií https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/.
 
Až 3-tisíc ženám sa v roku 2018 podľa odhadov diagnostikuje zhubný nádor prsníka, u mužov je to v 2 724 prípadoch zhubný nádor hrubého čreva a konečníka. Od dnešného dňa sú na webovej stránke NCZI zverejnené dáta Národného onkologického registra Slovenskej Republiky (NOR SR). Súčasťou sú aj aktuálne odhady, ktorých cieľom je priniesť nový pohľad na prezentáciu výstupných údajov spracovaných NOR SR, týkajúcich sa onkologických ochorení na Slovensku.
 
Pacientske organizácie aj odborná i laická verejnosť môžu získať prehľad o epidemiologickej situácii onkologických ochorení na Slovensku. „Každý, kto bude mať záujem, si bude vedieť vyhľadať výskyt a vývoj novodiagnostikovaných onkologických ochorení na Slovensku, odhad a medzinárodné porovnanie,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.
 
Nová webová podstránka je interaktívnym nástrojom, ktorý poskytuje vizualizáciu výstupných údajov z NOR SR prostredníctvom grafického zobrazenia absolútnych počtov prípadov, ich percentuálneho zastúpenia a ukazovateľov výskytu choroby ako napr. incidencia. NCZI spúšťa pilotnú prevádzku, ktorej rozsah ponúkaných informácií nie je konečný, plánuje ho postupne a v krátkom čase rozširovať „Na jeseň NCZI predstaví na webe po prvýkrát prognózu vývoja onkologických ochorení až do roku 2025,“ dodal Blaškovitš.
 
Ukážka z https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/ (podporované prehliadače: Chrome, Firefox, Opera):

NCZI prináša na webe dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe G1

NCZI prináša na webe dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe G2

NCZI prináša na webe dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe G3