NCZI externe posilňuje Call Centrum

Národné centrum zdravotníckych informácií začalo spoluprácu s externou firmou Crystal Call, ktorá bude tiež obsluhovať infolinku Call Centra NCZI. K súčasným 28 operátorom NCZI tak postupne do 9. augusta 2021 pribudne ďalších 20 zaškolených agentov.
 
„NCZI sa od začiatku leta stretáva s mnohými podnetmi od občanov, ktoré sa týkajú hlavne Digitálnych Covid preukazov EÚ. Pred viac ako dvomi týždňami sme vytvorili operačné stredisko, ktoré spracováva a rieši podnety od občanov. Veríme, že aj navýšenie samotného Call Centra prispeje k rýchlejšiemu servisu pre občanov,“ povedal generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek.
 
Call Centrum NCZI je k dispozícii každý deň od 8.00 h do 20.00 h, operátori denne obslúžia cca 3 000 požiadaviek.
 
„Priemerný čas hovoru sa pohybuje v rozpätí od 6 do 8 minút v závislosti od požiadavky volajúceho. Veľmi často sa stáva, že operátor počas hovoru vybaví aj viacero volajúcich, najmä ak ide o rodinných príslušníkov,“ vysvetlil Pavol Capek.
 
Kvalita poskytovania informácií je pre NCZI jednou z ťažiskových tém. „Snažíme sa flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace usmernenia a opatrenia a aktívne pracujeme s operátormi, aby boli v čo najkratšom možnom čase oboznámení s aktuálnymi platnými predpismi, či usmerneniami,“ dodal Capek.