NCZI: So sklerózou multiplex žije vyše 16-tisíc Slovákov

Takmer šiestim Slovákom denne diagnostikujú sklerózu multiplex. Uvádzajú to štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Na riziká tohto ochorenia upozorňujú odborníci každoročne, aj pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex, ktorý tento rok pripadá na 31. mája.
 
Svetový deň sklerózy multiplex bol vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex na poslednú májovú stredu. Cieľom tejto celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o diagnóze, ktorá ovplyvňuje životy takmer troch miliónov ľudí po celom svete.
 
Dlhodobo sa počet novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex na Slovensku pohyboval medzi 1 500 – 1 900. Posledné dva sledované roky (2020, 2021) však bola pokorená dvojtisícová hranica novodiagnostikovaných pacientov s týmto ochorením. Do evidencie neurológov pribudlo v roku 2020 celkovo 2 018 a v roku 2021 až 2 161 pacientov (v tom 1 424 žien a 737 mužov) so sklerózou multiplex. Celkový počet evidovaných osôb v neurologických ambulanciách s touto diagnózou bol ku koncu roka 2021 vyše 16-tisíc.
 Počet pacientov sledovaných v neurologických ambulanciách pre Demyelinizačné choroby ústredného nervového systému (roztrúsená skleróza), 2013 - 2021

Podľa údajov Medzinárodnej federácie sklerózy multiplex celosvetovo trpia týmto celoživotným chronickým ochorením takmer 3 milióny ľudí.
 
Skleróza multiplex nie je typicky dedičné ochorenie. Rozvinie sa obyčajne v mladom dospelom veku z plného zdravia. Príčinou je abnormálna imunitná reakcia organizmu vyvolávajúca zápal a poškodenie mozgu a niektorých častí miechy, teda centrálneho nervového systému. Obyčajne sa začína objavovať medzi 18. až 40. rokom života, postihuje viac ženy ako mužov. Presná príčina ochorenia nie je stále známa, predpokladá sa, že v určitom momente sa spustí zápalový proces, pri ktorom vlastný organizmus napáda funkciu nervových vláken.
 
Ako najčastejšie príznaky sklerózy multiplex odborníci uvádzajú únavu, bolesť, slabosť, problémy s vizuálnym a zmyslovým vnímaním, zmeny nálad, dysfunkciu močového mechúra, ale aj črevnú a sexuálnu dysfunkciu.
 
Napriek rozsiahlym výskumom sa doteraz nepodarilo zistiť príčinu tohto ochorenia, teda prečo imunitný systém začne považovať svoje vlastné bunky za votrelca. Vypuknutie choroby býva pripisované súhre viacerých faktorov – od autoimunitných procesov, vírusov, genetickej dispozície, cez vek, rasu a pohlavie, až po podnebie a zemepisnú šírku.
 
Aj keď sklerózu multiplex zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, pacienti majú dnes k dispozícii oveľa viac možností, ako s touto chorobou bojovať a viesť plnohodnotný život. V liečbe sa uplatňuje tak farmakologická liečba, ktorej cieľom je spomalenie rozvoja ochorenia a zníženie atakov, ako aj nefarmakologická liečba ako napríklad fyzioterapia či logopédia.