Lekári si vyskúšali ePN ešte pred jej spustením

Od 1. júna 2022 budú môcť lekári vystaviť elektronickú péenku. Pôjde o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne, ktorá prináša výrazné výhody a zjednodušuje život a prácu lekárom, občanom aj zamestnávateľom. Spoločný projekt Národného centra zdravotníckych informácií a Sociálnej poisťovne si vyskúšali vybraní lekári, ktorí po prvý raz v histórií mohli testovať službu ešte pred jej zavedením do ostrej prevádzky.
 
„Takýto postup testovania služieb doteraz v NCZI neexistoval. Lekár, ktorý je v tomto procese rozhodujúci, však musí mať možnosť si elektronickú službu vyskúšať, aby vedel, s čím bude pracovať a ako má reagovať. Roky očakávaný projekt s takým celospoločenským dosahom si totiž zaslúži, aby sme ho pre našich partnerov – lekárov pripravili najlepšie, ako vieme. Ak chceme uspieť s novým spôsobom komunikácie s našimi partnermi, vidíme význam v takomto postupe aj pri ďalších našich projektoch,“ hovorí Peter Lukáč, generálny riaditeľ NCZI.
 
Ako prvé dostali možnosť vyskúšať si proces hlavné odborníčky MZ SR, ktorých vendori informačných systémov (AmBee a Medicom) zapracovali proaktívne a prednostne novú funkcionalitu ePN: hlavná odborníčka všeobecného lekárstva pre dospelých MUDr. Adriana Šimková a hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu MUDr. Elena Prokopová.
 
„Privítali sme možnosť stretnúť sa so zástupcami NCZI a Sociálnej poisťovne, vyskúšať si ePN v predstihu a celý proces rozdiskutovať. Aktuálny stav vnímame ako pilotnú fázu služby. Zavedenie do praxe, teda každodenné používanie počas úvodného duálneho obdobia, nám dá priestor na doladenie,“ zhodli sa lekárky.
 
Počas stretnutia sa lekárky oboznámili s celým procesom elektronického toku informácií o dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tom, čo si ju cez svoj zdravotnícky softvér vyplnili a zapísali do systému ezdravie, mohli sledovať, ako záznam príde so systémov Sociálnej poisťovne. Zástupcovia Sociálnej poisťovne im predstavili aj samotné prostredie e-Služieb Sociálnej poisťovne – teda mohli vidieť, ako a kde sa zobrazí informácia o práceneschopnosti zamestnancov ich zamestnávateľom, či občanom/pacientom v novom Elektronickom účte poistenca.
 
„Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. Vzájomnou spoluprácou lekára, NCZI a Sociálnej poisťovne znížime byrokratickú záťaž a ušetríme čas i námahu lekárom, zamestnávateľom a najmä pacientom. Občan, ktorý je chorý, tak už nebude musieť od lekára chodiť po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa,“ dopĺňa Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.
 
Od 1. júna 2022 zákon umožní všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať elektronickú péenku namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Po roku, teda po 1. júni 2023 už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú. Postupne sa k nim pripoja ďalšie odbornosti.
 
Národné centrum zdravotníckych informácii, Sociálna poisťovňa i Ministerstvo zdravotníctva SR im pri zapojení sa do nového systému ponúkajú potrebnú informačnú a metodickú pomoc.