Kúpeľná liečba v SR

Počet ľudí odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie. Je to najmä zásluhou tuzemských pacientov, ktorí si pobyt platia sami. Potvrdzujú to aj štatistiky Národného centra zdravotnej starostlivosti (NCZI). Dospelí Slováci v roku 2018 najčastejšie podstúpili kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva, deti boli v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest.
 
V roku 2018 ukončilo liečebný pobyt v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti spolu 179 213 pacientov (oproti 168 013 v roku 2017), z toho bolo 145 830 občanov SR (81 %) a 33 383 cudzincov (19 %). Oproti roku 2009 sa celkovo zvýšil počet odliečených pacientov až o 33,8 %, počet cudzincov však poklesol (o 6,4 %). „Slováci do svojho zdravia investujú stále viac, čo sa prejavilo aj v kúpeľoch. Úhrada tuzemských pacientov za kúpeľnú starostlivosť sa oproti roku 2009 zvýšila o 76 %. Narástli však aj náklady zdravotných poisťovní, ktoré investovali do kúpeľnej starostlivosti Slovákov o 28 % viac,“ hovorí Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI.
 
Čoraz väčší záujem je o krátkodobé liečebné pobyty s dĺžkou trvania 4 až 7 dní, ktoré vlani tvorili najväčší podiel (34 %), čo je o 9 percentuálnych bodov viac ako v roku 2009. Naopak, najväčší pokles bol pri pobytoch s dĺžkou trvania 15 až 21 dní (o 8 percentuálnych bodov menej oproti roku 2009). U tuzemcov bez ohľadu na spôsob úhrady tvoria pobyty s dĺžkou do 14 dní 50,6 % a pobyty s dĺžkou nad 15 dní 49,4 %. U cudzincov prevažujú krátkodobé pobyty (takmer 82 % je s dĺžkou trvania do 14 dní).
 
Dospelým pacientom (tuzemci) bola najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (70 %), pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (14 %) a choroby obehového ústrojenstva (6 %). Z diagnóz prevažovali poruchy medzistavcových platničiek (20 %), dorzopatie (16 %) a bolesti chrbta (12 %). Od roku 2009 došlo k najväčšiemu nárastu pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 5 391 na 19 485) a pri chorobách pohybového ústrojenstva (z 59 953 na 95 598).
 
Detskí pacienti (tuzemci) boli v rámci kúpeľnej starostlivosti liečení najmä pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (53 %), choroby pohybového ústrojenstva (25 %), nervové choroby (9 %) a kožné choroby (5 %). Najčastejšie diagnózy, pre ktoré lekári posielajú deti do kúpeľov, sú skolióza (18 %), astma (17,2 %) a vazomotorická a alergická nádcha (16 %). Vlani bolo v kúpeľoch odliečených 8 409 detí. Rovnako ako u dospelých sa aj pri deťoch zaznamenal najväčší nárast pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 3 089 v roku 2009 na 4 480 v roku 2018).
 
V roku 2018 sa v našich kúpeľoch liečilo 33 383 cudzincov (19 % zo všetkých odliečených). Najväčšie zastúpenie mali obyvatelia Českej republiky (42 %), nasledujú Nemci (13 %), Izraelčania (13 %), Rusi (7 %) a Rakúšania (5 %). Až 95 % z nich sa liečilo na choroby pohybového ústrojenstva.