Jednodňová zdravotná starostlivosť je čoraz populárnejšia

Tlačová správa, 6. november 2015 – Chirurgovia v minulom roku operovali 274 650 pacientov a ďalších 42 2010 pacientov v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci. Každoročne zaznamenávaný rastúci trend v počte operačných výkonov jednodňovej starostlivosti sa potvrdil aj v minulom roku. Až 204 540 osôb podstúpilo zákrok v útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, prevažne v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia.
 
Podľa zverejnených údajov Národného centra zdravotníckych informácií v publikácii Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014, chirurgické ambulancie zaznamenali v roku 2014 vyše 2,6-mil. návštev pacientov, v rámci ktorých bolo uskutočnených 2 090 151 ambulantných výkonov. Najčastejšie išlo o chirurgické ošetrenia rán (333 134), odstránenie kožných a podkožných nádorov (123 068) a chirurgické výkony pre hnisavé ochorenia kože a podkožia (122 131).
 
V nemocniciach bolo operovaných 274 650 pacientov s celkovým počtom 276 772 operácií. V prípade detí a mladých ľudí do 18 rokov boli najčastejšími výkonmi operácie oka, ucha a nosa (30,7%), operácie muskuloskeletárneho systému (28%) a operácie tráviaceho systému (15%).
U dospelých pacientov prevládali operácie muskuloskeletárneho systému (26,5%), operácie tráviaceho systému (17,9%) a operácie ženských pohlavných orgánov (16,2%).
 
Ďalších 42 210 osôb podstúpilo operáciu v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci, z toho 38% bolo operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu. Najviac operovaných bolo po úraze (34 467 pacientov, z toho 3 409 detí a mladistvých). Približne 90% z týchto zákrokov tvorili operácie končatín.
Z celkového počtu neodkladne operovaných zomrelo 614 pacientov, najviac ich bolo pri operáciách náhlych brušných príhod (350 zomretých z 5 534 operovaných) a náhlych cievnych príhod (74 zomretých z 1 417 operovaných).
 
V útvaroch jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo v minulom roku operovaných 204 540 pacientov. Ich počet sa oproti roku 2013 zvýšil o 18%, oproti roku 2012 až o 28%.
Deti a mladiství boli v rámci jednodňovej starostlivosti najčastejšie operovaní v odbore otorinolaryngológia (10 726 operovaných). Dospelí podstúpili najviac výkonov v odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia (63 722 operovaných) a oftalmológia (54 114).
 
Počet operovaných pacientov 1) v ústavnej zdravotnej starostlivosti
Jednodňová zdravotná starostlivosť je čoraz populárnejšia G11) nezahŕňa operácie neodkladnej chirurgickej pomoci
 
Počet operovaných pacientov v jednodňovej starostlivosti
Jednodňová zdravotná starostlivosť je čoraz populárnejšia G2Poznámka: Návratnosť výkazov od spravodajských jednotiek: rok 2012 – 91,5%, rok 2014 – 90,4%