Deň ústneho zdravia

Tlačová správa, 11. september 2015 – Európska rada dentistov (CED) vyhlásila 12. september 2015 za „Európsky deň ústneho zdravia“. Práve o stave našich zubov, preventívnych prehliadkach a výkonoch zubného lekárstva informuje aj najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014.
 
Štatistický prehľad prezentuje údaje o činnosti stomatologických ambulancií na Slovensku v minulom roku. V zverejnených dátach je, okrem iného, možné vidieť aj rozdielny prístup k preventívnym prehliadkam v závislosti od veku.
 
Deti a mladí ľudia do 18 rokov majú zo zdravotného poistenia plne hradenú preventívnu prehliadku dvakrát ročne. V prípade poistencov nad 18 rokov je to 1-krát ročne. Výnimkou sú tehotné ženy, u ktorých je uhrádzaná preventívna prehliadka 2-krát za tehotenstvo.
 
Z celkového počtu evidovaných pacientov v ambulanciách zubného lekára (4 889 655 osôb) absolvovalo v minulom roku preventívnu prehliadku 58% z nich.
 
Zubné ambulancie na Slovensku evidovali 96 074 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 99 834 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,04 preventívnej prehliadky ročne. Podobné je to aj v populácii 6 – 14-ročných, 394 230 evidovaných detí v tomto veku absolvovalo 405 664 preventívnych prehliadok (1,03 preventívnej prehliadky na 1 evidované dieťa).
Vo vyšších vekových kategóriách už počet preventívnych prehliadok klesá. Vo vekovej skupine 15 – 18 rokov bolo evidovaných 229 612 pacientov s počtom preventívnych prehliadok 187 742, čo je 0,82 preventívnej prehliadky na jedného evidovaného pacienta ročne. V najpočetnejšej skupine nad 19 rokov pri počte evidovaných 4 169 739 pacientov, to bolo iba 2 163 634 preventívnych prehliadok. Na jedného pacienta v tomto veku tak pripadlo len 0,52 preventívnej prehliadky ročne.
 
Pokiaľ ide o prehľad výkonov v ambulanciách zubného lekára, na prvom mieste sú výplne (2 771 069 evidovaných výkonov). Nasleduje liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 296 111 výkonov). Prvú trojku uzatvárajú extrakcie zubov, ktorých bolo v minulom roku celkovo 702 353. Operačné výkony podstúpilo 2 223 pacientov vo vekovej kategórii 19+, vo vekovej skupine 0 – 18 rokov ich bolo 552.