Cukrovka a vysoký tlak ničia naše obličky čoraz viac

Tlačová správa, 20. august 2015 – Podľa posledných údajov Národného centra zdravotníckych informácií celkový počet pacientov evidovaných v nefrologických ambulanciách mierne poklesol. Vzrástol však počet pacientov s poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou a hypertenziou. Rovnako je stále viac ľudí, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.
 
Ku koncu uplynulého roka bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 180 518 pacientov, z toho 135 151 osôb vo vekovej skupine 19- a viacročných a 45 367 detských pacientov. V porovnaní s rokom 2013 je to pokles o 2 472 pacientov.
 
U detí sa najčastejšie vyskytoval zápal obličiek (pyelonefritída). Nefrologické ambulancie evidovali v uplynulom roku s týmto ochorením 9 628 detských pacientov. V porovnaní s rokom 2013 počet pacientov s pyelonefritídou klesol o 1 173. Nárast detských pacientov sme však zaznamenali s diagnózou poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus, a to z 332 v roku 2013 na 405 v roku 2014.
 
Poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus bolo zároveň aj najčastejšie diagnostikovaným ochorením vo vekovej skupine 19- a viacročných osôb (celkovo 33 164 prípadov). Medziročne vzrástol počet pacientov s týmto ochorením až o 2 193 osôb a od roku 2010 o 8 187 osôb. Rovnako sa každoročne zvyšuje počet pacientov s poškodením obličiek hypertenziou. Zatiaľ čo v roku 2010 ich bolo 17 111, v roku 2013 to bolo 20 412 a v minulom roku sa ich počet zvýšil na 21 832.
 
Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo zapojených 4 302 pacientov, čo predstavuje najvyšší počet pacientov za posledných 10 rokov. Najviac pacientov (34%) je evidovaných vo veku 70 a viac rokov. Do 18 rokov veku podstúpilo dialyzačnú liečbu 24 pacientov. Najčastejšími diagnózami pre liečbu v PDL bolo poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus a zápal obličiek.
 
Transplantácia obličiek bola vykonaná 114 pacientom liečeným v PDL a 504 pacientov v PDL bolo zaradených na čakaciu listinu.
 
Náhle zlyhanie obličiek sme zaznamenali v prípade 1 529 pacientov liečených v stacionároch (z toho bolo 580 úmrtí). V porovnaní s rokom 2013 je to nárast prípadov náhleho zlyhania obličiek až o 295 osôb a zároveň je to od roku 2005 najvyšší počet vôbec. Najčastejšie došlo k náhlemu zlyhaniu obličiek po chirurgickom výkone alebo po zranení, u 467 osôb.