Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016

Bratislava, 12. december 2017 - Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša štatistické údaje o zdraví našich detí a mladých ľudí. Dýchacie ochorenia sú najčastejším dôvodom ich návštevy u detského lekára. Pozitívnou správou je, že dojčenie na Slovensku je stále v kurze. Výživu materským mliekom si najviac „užijú“ deti v Bratislavskom kraji.
 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v minulom roku v pediatrických ambulanciách evidovaných 1 153 274 pacientov vo veku 0 – 26 rokov. Pediatri zaznamenali 6 665-tisíc návštev v ambulanciách (vrátane návštevnej služby lekára aj sestry). Na jednu evidovanú osobu tak ročne pripadalo 5,8 návštev. Najčastejšie navštevované boli ambulancie v Trnavskom kraji (6,1 návštev) a najmenej v Bratislavskom kraji (5,0).
 
Pediatrov najviac navštevovali deti do 1 roka (priemerne 19-krát ročne). U detí vo veku 1 – 5 rokov počet návštev klesol na 7,7-krát za rok, 6 – 14-roční navštívili ambulanciu priemerne 5-krát, vo vekovej skupine 15 – 18-ročných bola návštevnosť 4,9-krát za rok a v prípade 19 – 26-ročných to bolo len 2,5-krát.

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 G1 
 
Pediatri vykonali v minulom roku takmer 6,2-mil. vyšetrení, z ktorých 15,7 % tvorili preventívne prehliadky.
Podobne ako pri návštevách u lekára, aj preventívne prehliadky absolvovali najčastejšie deti do 1 roka (8,4 na 1 evidované dieťa). Najmenej prehliadok (0,3) absolvovali mladí ľudia vo veku 19 až 26 rokov.
 
Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami u detí a mládeže boli choroby dýchacej sústavy (z nich viac ako 60 % tvorili alergické ochorenia) a choroby oka a jeho adnexov. Vo vekovej kategórii 0 - 18 rokov nasledovali choroby kože a podkožného tkaniva a choroby tráviacej sústavy, u mladých ľudí (19 – 26-ročných) to boli choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva a choroby kože a podkožného tkaniva.
 
V historickom vývoji naďalej zaznamenávajú pediatri vysoký počet plne dojčených detí na konci 6. mesiaca života. V tomto veku bolo vlani dojčených viac ako polovica z evidovaných detí (52,4 %). Pre porovnanie, v roku 2009 bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca života 45,4 % detí. Najvyšší podiel plne dojčených detí bol v Bratislavskom (62,0 %) a Prešovskom kraji (54,4 %), naopak najmenej dojčených detí bolo v Nitrianskom kraji (45,8 %).

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 G2 
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.