Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016

Bratislava, 28. september 2017 - Viac ako 1,2-mil. návštev zaznamenali kardiologické ambulancie počas minulého roka. Najviac navštevovanými boli ambulancie v Košickom a Bratislavskom kraji. Kardiológom pribudlo takmer 87-tis. nových pacientov. Tieto údaje zachytáva najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií pod názvom Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016.
 
Kardiologické ambulancie v roku 2016 nahlásili 1 264-tisíc návštev pacientov, z toho návštevy mladistvých do 18 rokov tvorili 10 %. Najvyššia návštevnosť bola v Košickom (18,8 %) a Bratislavskom kraji (15,3 %), najnižšia v Trnavskom kraji (7,0 %).
 
Kardiológovia v roku 2016 sledovali celkovo 657 033 osôb (331 654 mužov a 325 379 žien), čo je o 16 214 viac ako rok predtým.
Najpočetnejšiu skupinu tvorili pacienti vo veku 65 - 84 rokov (230 792) a 45 - 64 rokov (179 746 osôb).
 
Do pravidelného sledovania prijali kardiológovia 86 901 nových pacientov s približne rovnakým zastúpením pohlaví (43 438 mužov a 43 463 žien), avšak pri prepočte na 10 000 obyvateľov prevažovali muži. Oproti roku 2015 to predstavuje nárast o 8 284 novoprijatých pacientov.

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 G1 
 
Najvyšší počet pacientov bol liečený na hypertenzné choroby (190 002 osôb), ischemické choroby srdca (140 991) a poruchy srdcového rytmu (120 340).
 
Najviac nových pacientov do 24 rokov bolo liečených na poruchy srdcového rytmu a hypertenzné choroby. Hypertenzné choroby dominovali aj u 25 – 44-ročných a 45 – 64-ročných pacientov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol počet osôb s hypertenznými chorobami vo všetkých vekových skupinách (okrem pacientov vo veku 85+) nižší.
 
V populácii 65- a viacročných osôb boli ischemické choroby srdca najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami obehovej sústavy. Hypertenzné choroby a poruchy srdcového rytmu boli ďalšími diagnózami, s ktorými seniori často vyhľadali kardiologické ambulancie.

 
Počet osôb s novozistenou diagnózou v roku 2016 podľa vekových skupín a pohlavia

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 G2 
 
Slovné vyjadrenie diagnóz
Hypertenzné choroby (I10.00 – I15.91)
Ischemické choroby srdca (I20.0 – I25.9)
Kardiomyopatie (I42.0 – I43.8)
Poruchy srdcového rytmu (I44.0 – I45.9, I47.0 – I49.9)
Srdcové zlyhávanie – chronické (I50.00 – I50.9)
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.