Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016

Bratislava, 7. november 2017 - Štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií prináša informácie o počte návštev žien v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách, o gynekologických vyšetreniach a počte užívateliek antikoncepcie. Zachytáva aj prvýkrát zistené onkologické ochorenia v ambulanciách, ako aj počet žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím.
 
Gynekologicko-pôrodnícke ambulancie mali minulý rok v evidencii celkovo 1 882-tisíc pacientiek, z toho 66 707 bolo novoevidovaných tehotných žien. Najviac tehotných žien bolo v Prešovskom (11 608), Košickom (11 168) a Bratislavskom kraji (10 660). Rizikové a ohrozené tehotenstvo bolo zistené v 38, 5 % prípadoch.
 
V roku 2016 užívalo antikoncepciu 222 915 žien, čo predstavuje 17 % žien v reprodukčnom veku (15-49 rokov). Z nich 13,4 % užívalo hormonálnu antikoncepciu a 3,2 % vnútromaternicovú.
 
V posledných rokoch má u žien na Slovensku užívanie antikoncepcie klesajúcu tendenciu, týka sa to najmä antikoncepcie hormonálnej. Kým napríklad v roku 2007 užívalo hormonálnu antikoncepciu 327 845 žien, v roku 2012 ich bolo 246 740 a minulý rok gynekológovia evidovali už len 175 430 žien užívajúcich tento typ antikoncepcie.

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 
 
1) počet žien užívajúcich antikoncepciu na 100 žien v reprodukčnom veku (15 – 49 rokov)
 
Celkovo gynekologicko-pôrodnícke ambulancie v uplynulom roku zaznamenali 3 296-tisíc návštev, v rámci ktorých gynekológovia vykonali pacientkám 3 799-tisíc vyšetrení. Z onkologických ochorení bol zhubný nádor krčka maternice prvýkrát diagnostikovaný v 2 299 prípadoch (8,3 prípadov na 10-tisíc žien) s medziročným poklesom o 189 prípadov. Počet prípadov so zhubným nádorom prsníka naopak oproti predchádzajúcemu roku vzrástol z 2 466 na 2 730 (9,8 / 10-tisíc žien).
 
Štatistický prehľad sleduje aj počet žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. V minulom roku gynekologické ambulancie nahlásili 152 takýchto prípadov. Najčastejšie sa tieto vyskytovali v Košickom (52 žien) a Žilinskom kraji (32).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.