Starostlivosť o rodičku a novorodenca v Slovenskej republike v roku 2019

Bratislava, 28. apríl 2021 - Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2019 sa na Slovensku narodilo 57 087 živých detí. Väčšina z nich mala pôrodnú hmotnosť od 2 500 do 3 499 gramov. Takmer tretina rodičiek priviedla svoje dieťa na svet cisárskym rezom.
 
V ústavných zdravotníckych zariadeniach SR bolo v roku 2019 evidovaných 56 596 pôrodov, z toho 44,0 % (24 874) pripadalo na prvorodičky.
 
Najvyšší počet pôrodov bol v Bratislavskom kraji (50,3 pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja) a Prešovskom kraji (49,9/1 000). Oproti tomu najnižší počet bol v Nitrianskom kraji (38,8/1 000).
 
Po prepočítaní pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine boli najpočetnejšie pôrody u 25 až 29-ročných rodičiek (91,0 pôrodov na 1 000 žien v danej vekovej skupine) a 30 až 34-ročných rodičiek (86,9/1 000).
 
Pôrody vo vyššom veku sa týkali najmä žien z Bratislavského kraja. Pôrody v mladších vekových skupinách sa vyskytovali najmä u žien z Košického a Prešovského kraja.
 

Z celkového počtu 56 596 pôrodov išlo v 67,9 % prípadov (38 405 pôrodov) o spontánny pôrod a vo zvyšných 32,1 % (18 191) o operačný pôrod. K najčastejším operačným pôrodom patrili pôrody cisárskym rezom (16 741). V ďalších prípadoch bolo nutné pôrod ukončiť pomocou zvonu (1 214 pôrodov) a zriedkavo sa pri pôrode zvolila operačná metóda kliešťami (224) alebo extrakciou (12).
 
Kým 58,4 % (9 771) zákrokov cisárskym rezom bolo indikovaných ešte pred pôrodom, 21,7 % (3 631) vyplynulo z akútnej situácie počas pôrodu a 19,9 % (3 339) z akútnej situácie pred pôrodom.
 
Zo štatistiky vyplýva, že čím staršia bola rodička, tým vyššia bola pravdepodobnosť pôrodu operačnou metódou. Vo vekovej kategórii 40 až 44 rokov rodilo týmto spôsobom 46,3 % žien a vo vekovej skupine 45 až 49 rokov to bolo 47,1% rodičiek.
 V roku 2019 sa na Slovensku narodilo 57 087 živých detí. Väčšina z nich (32 684) sa narodila s pôrodnou hmotnosťou 2 500 až 3 499 gramov. S nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2 500 g sa narodilo 4 275 novorodencov a naopak s vysokou pôrodnou hmotnosťou nad 4 500 g to bolo 551 detí.
 
Až 91,9 % novorodencov (52 463) bolo po prepustení domov alebo po preklade na iné oddelenie vyživovaných materským mliekom.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.