Právnik

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
Celková mzda (brutto): Od 1 800 EUR/mesiacfinálna mzda bude určená v závislosti od seniority a skúsenosti vybraného kandidáta
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Do nášho tímu NCZI hľadáme kolegyňu/kolegu na pracovnú pozíciu Právnik.

Právnik vykonáva uvedené činnosti:
 • zabezpečenie právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa a podľa interných potrieb zamestnávateľa, a to najmä:
 • príprava právnych stanovísk, podaní, analýz, výklad právnych predpisov a vykonávanie právnych rešerší v rámci nesporovej i sporovej agendy
 • komplexný proces spracovania zmluvnej agendy (najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy a rámcové zmluvy v oblasti IT tovarov a služieb) vrátane zmluvnej dokumentácie k príspevkom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • právna podpora pre DPO pri riešení agendy GDPR (napr. tvorba sprostredkovateľských zmlúv, súčinnosť pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, podpora v súvislosti so spracúvaním osobných údajov pri riešení pandemickej situácie)
 • právna podpora pre oblasť kybernetickej bezpečnosti (napr. poskytovanie súčinnosti pri tvorbe príslušnej dokumentácie, výklad právnych predpisov)
 • spolupráca s externými advokátskymi kanceláriami

 • Doplnkovo:
 • zastupovanie zamestnávateľa v konaní pred súdmi a inými orgánmi (napr. v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov SR)
 • pripomienkovanie/tvorba interných predpisov
 • poradenstvo pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 • poradenstvo v pracovnoprávnej agende
 • pravidelný monitoring legislatívy
 • právne poradenstvo pri riadení aktivít a projektov zamestnávateľa (napr. projektov v zmysle vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov)

Zamestnanecké výhody, benefity:
 • flexibilný pracovný čas
 • nárok na 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • príspevok zamestnávateľa na DDS
 • možnosť kariérneho rastu
 • príspevok na stravovanie nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní
 • Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať ohľadom online/osobného interview budeme len tých kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za porozumenie.

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Ostatné znalosti:
 • Microsoft Office - Pokročilý

Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vzdelanie v odbore:
 • právo

Prax na pozícii/v oblasti:
 • 3

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • prax/znalosti povinné: oblasť obchodného, občianskeho, pracovného, autorského práva; problematika ochrany osobných údajov; procesné predpisy (CSP, SP); právne predpisy z oblasti verejnej správy (najmä: zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, zákon č. 211/2000 Z. z. o o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
 • prax/znalosti vítané: legislatíva v IT oblasti a kybernetickej bezpečnosti (najmä: zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)

 • * skúsenosti:
 • minimálne 3 roky právnej praxe ako advokát/advokátsky koncipient/právnik v advokácii, verejnej správe alebo v pozícii interného firemného právnika
 • prax pri príprave zmluvnej a inej dokumentácie v oblasti informačných technológií, oblasti ochrany osobných, kybernetickej bezpečnosti, verejného obstarávania je výhodou
 • záujem o problematiku informačných technológií (softvérové právo) - výhodou a právo duševného vlastníctva
 • práca so systémami právnych informácií najmä Slov-Lex a vyhľadávanie Judikatúry
 • chuť neustále sa vzdelávať a získavať nové poznatky
 • analytické právne myslenie a schopnosť hľadať konštruktívne riešenia,
 • záujem o problematiku informačných technológií
 • aktívny prístup k riešeniu zadaní, flexibilita
 • precíznosť a zmysel pre detail, diskrétnosť
 • adekvátne komunikačné, argumentačné, štylistické, prezentačné a organizačné zručnosti
 • schopnosť pracovať samostatne na zverených zadaniach ale aj ako súčasť tímu

Kontakt:
 Kontaktná osoba: Ing. Andrea Loula, Odbor riadenia ľudských zdrojov
 E-mail: andrea.loula@nczisk.sk