Vyjadrenie k vývoju trasovacích aplikácií

Národné centrum zdravotníckych informácií oceňuje iniciatívu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a aj Ministerstva hospodárstva pri vývoji trasovacích či karanténnych aplikácií. O ich potrebe a využiteľnosti v praxi však v prvom rade rozhodujú epidemiológovia.
 
„O potrebe spustenia akejkoľvek trasovacej aplikácie v prvom rade rozhodujú epidemiológovia, Ústredný krízový štáb a vláda Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí ešte v decembri 2020 zamietol spustenie aplikácie eRúško na základe aktuálneho stavu pandémie a odporúčaní pandemickej komisie. Všetky ďalšie aktivity s tým súvisiace sme po tomto rozhodnutí v NCZI zastavili. Treba dodať, že trasovacia aplikácia má podľa odborníkov význam pri pokrytí 60 % obyvateľstva, aktuálny celoeurópsky priemer je len 20 % a tým pádom sa v tejto situácii javí ako neefektívne riešenie,“ zhrnul generálny riaditeľ NCZI Peter Bielik.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií aktuálne svoje úsilie a zdroje vkladá prioritne do zabezpečenia technickej podpory očkovania priorizovaných skupín a objednávania obyvateľov na PCR a antigénové testovanie a nemá voľné kapacity pre aktivity súvisiace so spustením či prevádzkovaním aplikácií na trasovanie obyvateľov. Národné centrum zdravotníckych informácií odporúča záujemcom o poskytovanie služieb súvisiacich s trasovaním obyvateľov obrátiť sa s ponukou priamo na epidemiológov.