Počet samovrážd medziročne vzrástol

V Bratislave dňa 18.7.2019
 
Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol. Dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo sveta volia muži. Ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 rokov. Žiaľ 4 samovraždy spáchali aj deti do 14 rokov. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.
 
V roku 2018 na Slovensku ukončilo život samovraždou 533 osôb, čo je o 27 viac ako predvlani. O samovraždu sa pokúsilo celkovo 773 ľudí, čo je naopak pokles o 68.
 
Z dlhodobého hľadiska je vlaňajších 533 dokonaných samovrážd menej ako priemer (548) za obdobie rokov 2001 – 2018. V tomto období boli maximá s počtom viac ako 600 prípadov hlásené v rokoch 2008 – 2010 a v roku 2013.
 
V sledovanom období od rok 2001 do 2018 výrazne prevažovali samovraždy mužov (84,9%). Vlani po prvýkrát klesol pod 80 % (425 prípadov). Naopak podiel samovrážd žien vzrástol na 20,3 % s počtom 108 prípadov v roku 2018 a obidva parametre boli najvyššie od roku 2001.

 

Medzi mužmi bolo vlani najviac samovrážd vo vekovej skupine 50 až 59 rokov (21%), ženy páchali samovraždy najviac vo veku 60 – 69 rokov (21,3 %). Štatistika zachytáva aj 4 samovraždy maloletých detí (2 chlapci a 2 dievčatá) a 15 samovrážd mladistvých vo veku
 
15 až 19 rokov (11 z nich sa týkalo chlapcov). V oboch kategóriách je to o jeden prípad viac ako rok predtým. „Hlavnými motívmi pri pokusoch o predčasné ukončenie života sú u detí konflikty a rodinné problémy, s odstupom nasledujú školské problémy,“ doplnil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

 
 
Čo sa týka sociálno-ekonomického postavenia majú od roku 2014 stúpajúcu tendenciu samovražedné pokusy pravidelne zamestnaných a v roku 2018 prevýšili počet nezamestnaných o 23 pokusov.

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Analyticke_tabulkove_vystupy/Samovrazdy_samovrazedne_pokusy/Pages/default.aspx