Novinky NOR SR

Národný onkologický register Slovenskej Republiky (NOR SR) a NCZI prináša rozšírený obsah údajov o onkologických ochoreniach z NOR SR na svojom novom webovom portáli, ktorý NCZI spustilo v lete tohto roku. Od dnešného dňa sú na webovej stránke NCZI zverejnené doplnené dáta z NOR SR o incidenčné ukazovatele až na úroveň okresov a úmrtnosť na onkologické ochorenia v SR taktiež až na úroveň okresov podľa pohlavia a jednotlivých diagnóz, ktorých primárnym zdrojom je Štatistický úrad SR.
 
Ako novinku na Slovensku NCZI prináša prognózy vývoja výskytu zhubných nádorov v SR, ktoré siahajú až do roku 2030 a sú vypočítané na základe vlastných evidovaných údajov. Výsledok prognózy je štatistický odhad, ktorý je vypočítaný pomocou štatistických modelov, ktoré sú celosvetovo používané pre túto problematiku. Odhady incidencie iných inštitúcií môžu byť rozdielne vzhľadom na odlišné metodiky a preto musia byť príslušne chápané a interpretované. Prognóza počtu obyvateľov je prevzatá z INFOSTAT (Inštitút informatiky a štatistiky, ktorý je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR).
 
Rozšírený obsah webu NCZI vrátane prognóz nájdete tu: https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/

odhad incidencie zhubnych nádorov

NCZI prináša viac informácií o Národnom onkologickom registri Slovenskej republiky a dáta o onkologických ochoreniach v novej interaktívnej podobe

 
NCZI z dôvodu zvýšenia informovanosti a povedomia o epidemiológii zhubných nádorov na Slovensku ako aj dostupnosti relevantných informácií o Národnom onkologickom registri Slovenskej republiky (NOR SR) prináša v časti národné zdravotné registre, obohatený obsah stránky NOR SR. Záujemcovia/čitatelia sa môžu dozvedieť viac informácií o fungovaní onkologických registrov vo svete, o ich histórií, aký je ich účel a hlavné informácie o NOR SR – o jeho činnosti, účele, kvalitách aj kritických miestach ako aj jeho členstve v medzinárodných organizáciách a participácii na svetových a európskych projektoch. Súčasťou nových stránok NOR SR sú aj informácie o spôsoboch hláseniach do NOR SR, ktoré budeme rozširovať aj na základe spätnej väzby a potreby.
 
Súčasťou ponúkaných informácií o epidemiológii zhubných nádorov na Slovensku je od júla 2019 dostupná nová interaktívna platforma na webe NCZI na:

https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/


ktorá poskytuje vizualizáciu výstupných údajov z NOR SR prostredníctvom grafického zobrazenia absolútnych počtov prípadov, ich percentuálneho zastúpenia a ukazovateľov výskytu choroby ako napr. incidencia. NCZI spustilo pilotnú prevádzku, ktorej rozsah ponúkaných informácií sa bude postupne a v krátkom čase rozširovať.
 
Ukážka z https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/ (podporované prehliadače: Chrome, Firefox, Opera): Graf 3.1
 
Graf 3.2  
 
Graf 3.3 
Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2019