Korešpondencia so SJ a prehľady hlásení AKS a CMP zo SJ

 
Aktuálne informácie:
Prípady AKS a CMP za rok 2010 je potrebné NCZI príslušným spôsobom dohlásiť do 28. 2. 2011.
Základné informácie o požiadavkách na zber dát AKS a CMP na rok 2011 budú odoslané doporučene vedeniu nemocníc, e-mailom ústavným informatikom, štatistikom ako aj lekárom oddelení s príslušnou hlásnou povinnosťou.
 


» AKS 2008 - prehľad 1 (PDF, 45 kB)

» AKS 2008 - prehľad 2 (PDF, 57 kB)