Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2011

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!


Dôležité informácie


Formulár
(označenie)
Názov Kontakt
XML dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum)
ZR (MZ SR) 2 - 12 Národný onkologický register: Hlásenie zhubného nádoru (PDF, 955 kB) MUDr. Chakameh Safaei Diba
02/57 269 206
Božena Hlavatá
02/57 269 207
metodické
pokyny
ZR (MZ SR) 2 - 12 Národný onkologický register: Kontrolné hlásenie zhubného nádoru (PDF, 478 kB) MUDr. Chakameh Safaei Diba
02/57 269 206
Božena Hlavatá
02/57 269 207
metodické
 pokyny
ZR (MZ SR) 3 - 12 Hlásenie o pacientovi s DIABETES MELLITUS TYP 1 (PDF, 92.9 kB) MUDr. Peter Hlava
02/57 269 101
Daniela Spáčová
02/57 269 125
Z (MZ SR) 4 -12 Hlásenie o pacientovi s vrodenou chybou srdca (PDF, 93.5 kB) MUDr. Peter Hlava
02/57 269 101
Daniela Spáčová
02/57 269 125
ZR (MZ SR) 5-12 Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 117
E. Pederová
02/57 269 127
iszi_ZR5_12.xsd
doc_ZR5_12.html
zmena_ZR5_12.xls
29.03.11
04.10.11
04.10.11
ZR 14 (MZ SR) Hlásenie hypertenzie u detí MUDr. Anna Baráková
02/57 269 106
Zuzana Kuchtová
02/57 269 117
usmernenie
ZR (MZ SR) 6-12 Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou MUDr. Anna Baráková
02/57 269 106
Zuzana Kuchtová
02/57 269 117
iszi_ZR6_12.xsd
doc_ZR6_12.html
zmena_ZR6_12.xls
04.05.11
29.03.11
29.03.11
ZR (MZ SR) 12-12 Hlásenie vrodenej chyby Monika Dudová
02/57 269 127
Eleonóra Bodická
02/57 269 321
iszi_Z6_12.xsd
doc_Z6_12.html
zmena_ZR12_12.xls
28.06.11
28.06.11
28.06.11