Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2014

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Hlásne povinnosti pre rok 2014 – e-verzie novych registrov (PDF, 2,0 MB)

» Hlásne povinnosti pre rok 2014 (PDF, 966 kB)

» Informácie o hlásení pre všeobecných lekárov pre deti a dorast – r. 2014 (PDF, 558 kB)

Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie zhubného nádoru
ZR_NOR_ZN
e-verzia pripravená, v riešení je ale spôsob exportu prepúšť.správ elektronicky, preto t.č. nie je e-verzia hlásenky aktívna) bez zmeny
MUDr.Safaei Diba
02/57 269 206


Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/21 295 184
Kontrolné hlásenie zhubného nádoru
ZR_NOR_ZN_K
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017
Upozornenie: nové rozhranie; platné spätne k 1.1.2014 (pri nedodaných dátach za r.2014-2016 je možné využiť aj túto alternatívu po tel.dohovore)

Národný register pacientov so srdcovo-cievnymi chorobami

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie akútneho koronárneho syndrómu
ZR_SCO_AKS
iszi_ZR_SCO_AKS
doc_ZR_SCO_AKS
1.1.2014
1.1.2014
zmena iba v kóde hlásenky, obsah nezmenenýMUDr.Baráková
02/57 269 106
Hlásenie hypertenzie u detí
ZR_SCO_HT
iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
1.1.2014
1.1.2014
zmena iba v kóde hlásenky, obsah nezmenený
Hlásenie kardiochirurgického výkonu iba e-verzia, bez papier.formulára
MUDr.Cvopová
02/57 269 101

Národný register pacientov s neurologickými chorobami

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie cievnej mozgovej príhody
ZR_NEUR_CMP
iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
13.1.2014
14.4.2014
zmena v kóde hlásenky, obsah aktualizovanýMUDr.Baráková
02/57 269 106
Hlásenie neuromuskulárnej choroby
ZR_NEUR_NMUS
iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
26.8.2014
26.8.2014
nové hlásenie, e-verzia
Hlásenie sklerózy multiplex
ZR_NEUR_SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
25.5.2016
14.4.2014
nové hlásenie, e-verzia
malá úprava .XSD schémy v r.2016MUDr.Cvopová
02/57 269 101
Hlásenie neurodegeneratívnej choroby:

Hlásenie Parkinsonovej choroby
ZR_NEUR_NDEG_PCH
iszi_ZR_NEUR_NDEG_PCH
doc_ZR_NEUR_NDEG_PCH
16.7.2014
16.7.2014
nové hlásenie, e-verzia
Hlásenie Alzheimerovej choroby
ZR_NEUR_NDEG_ACH
nové hlásenie, k dispozícii je zatiaľ iba papierová forma

Národný register pacientov s diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie diabetes mellitus u detí
ZR_DM_DE
iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
1.1.2014
1.1.2014
zmena v kóde hlásenky, obsah aktualizovaný MUDr.Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 106
Hlásenie diabetes mellitus u dospelých
ZR_DM_dospelí
nové hlásenie, e-verzia v príprave MUDr.Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101

Národný register pacientov s vrodenou vývojou chybou

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie vrodenej chyby u živonar. a mŕtvonar. detí
ZR_VCH_deti
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
1.1.2014
1.1.2014
zmena iba v kóde hlásenky, obsah nezmenený MUDr.Baráková
02/57 269 106
Hlásenie vrodenej chyby - plod
ZR_VCH_plod
iszi_ZR_VCH_plod
doc_ZR_VCH_plod
16.7.2014
16.7.2014
 


nové hlásenia, e-verzie

Hlásenie vrodenej chyby - dedičné, genetické a zriedkavé choroby
ZR_VCH_D-G-Zr
iszi_ZR_VCH_D-G-Zr
doc_ZR_VCH_D-G-Zr
16.7.2014
16.7.2014
MUDr.Cvopová
02/57 269 101
Hlásenie vrodenej chyby srdca
ZR_VCH_VCHS
aktual. obsah, k dispozícii je zatiaľ iba papierový formulár MUDr.Cvopová
02/57 269 101

Národný register pacientov s chronickými pľúcnymi chorobami

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc
ZR_CHOP_CHOCHP
iszi_ZR_CHOP_CHOCHP
doc_ZR_CHOP_CHOCHP
16.7.2014
16.7.2014
nové hlásenie, e-verzia
MUDr.Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 106

MUDr.Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101
Hlásenie cystickej fibrózy
ZR_CHOP_CF
nové hlásenie, k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie bronchiálnej astmy
ZR_CHOP_B-ASTMA
nové hlásenie, k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie inej chronickej choroby pľúc:

Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania
ZR_CHOP_INECHOP_SPDiszi_ZR_CHOP_INECHOP_SPD
doc_ZR_CHOP_INECHOP_SPD28.6.2014
28.6.2014nové hlásenie, k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc
ZR_CHOP_INECHOP_TrP
nové hlásenie, k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave

Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim si ústavnú zdravotnú starostlivosť

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie úrazu vyžadujúceho si poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
ZR_Úrazy
iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
14.4.2014
14.4.2014
nové hlásenie, e-verzia MUDr.Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 106

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2013
Kontakt
Hlásenie podozrenia na zanedbávanie, týranie, zneužívanie a páchané násilie
ZR_ZTZ
iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
24.4.2014
24.4.2014
nové hlásenie, e-verzia MUDr.Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101