Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2013

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie

 
Názov formulára
(označenie)
Kontakt
Pokyny
Informácie
XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Stav po prijatí zákona
č.153/2013 a č.160/2013
Národný onkologický
register:Hlásenie
zhubného nádoru
ZR_NOR
MUDr. Ch. S. Diba
02/57 269 206
B. Hlavatá
02/57 269 207
metodické
pokyny
 
bez obsah. zmien, zmeny podľa zákonov zapracované*, e-verzia na rok 2014 sa testuje
Národný onkologický
register: Kontrolné
hlásenie zhubného
nádoru
ZR_NOR_KONTR
MUDr. Ch. S. Diba
02/57 269 206
B. Hlavatá
02/57 269 207
metodické
pokyny
 
bez obsah. zmien, zmeny podľa zákonov zapracované*
Hlásenie o pacientovi
s diabetes mellitus
u detí
ZR DM DE
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
aktual. obsahu, zmeny podľa zákonov zapracované*, e-verzia funkčná iba cez web aplikáciu
Hlásenie o pacientovi s
akútnym koronárnym
syndrómom
ZR SCO AKS
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 104
E. Pederová
02/57 269 104
usmernenie iszi_ZR5_12.xsd
doc_ZR5_12.html
zmena_ZR5_12.xls
01.01.13
01.01.13
01.01.13
bez obsah. zmien,
zmeny podľa zákonov zapracované*
Hlásenie
hypertenzie u detí
ZR SCO HT
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 104
usmernenie bez obsah. zmien,
zmeny podľa zákonov zapracované*
Hlásenie o pacientovi s
cievnou mozgovou
príhodou
ZR NEUR CMP
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
Z. Kuchtová
02/57 269 104
E. Pederová
02/57 269 104
usmernenie iszi_ZR6_12.xsd
doc_ZR6_12.html
zmena_ZR6_12.pdf
25.09.13
01.01.13
25.09.13
 bez obsah. zmien, zmeny podľa zákonov zapracované*, r.2014: min. zmeny v obsahu, nové dát. rozhranie
Hlásenie vrodenej chyby
ZR VCH
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
E. Bodická
02/57 269 101
usmernenie iszi_ZR12_12.xsd
doc_ZR12_12.html
zmena_ZR12_12.pdf
25.09.13
01.01.13
25.09.13
bez obsah. zmien, zmeny podľa zákonov zapracované*,r.2014: aktual.pôv.hlásenka+2 nové
Hlásenie o pacientovi s
vrodenou chybou srdca
ZR VCH VCHS
MUDr. A. Baráková
02/57 269 106
 
bez obsah. zmien, zmeny podľa zákonov zapracované*, od 1.1.2014 – aktual. obsah + e-verzia
Poznámky:
 
* Do hláseniek platných ešte na rok 2013 sa zapracovali zmeny, ktoré si vyžadoval Zákon č.153/2013 Z.z. (uvedenie zákona v záhlaví vľavo) a upresnenie diagnóz aktualizovanej MKCH (podľa Zákona č.160/2013 Z.z.), ak sa MKCH dg. v hlásenke nachádzali.
 
** Vzory formulárov, e-verzie (vrátane dátových rozhraní pre NIS) ) ako aj metodické pokyny pre hlásenia prípadov do nových národných zdravotných registrov budú uvedené na web stránkach NCZI vrátane aktualizovaných verzií niektorých už existujúcich registrov. O finalizácii uvedených príprav pre príslušné registre budú riaditelia nemocníc, IT pracovníci i spravodajské jednotky včas informovaní.